PGE GiEK inwestuje i świętuje

Przyspiesza proces transformacji energetycznej. Oprócz rozpoczętych i realizowanych inwestycji, czołowe przedsiębiorstwa branżowe finalizują zainicjowane wcześniej projekty modernizacyjne. Jednym z takich przedsięwzięć są zakończone prace w Elektrowni Dolna Odra, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Modernizacje w Elektrowni Dolna Odra

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, zakończyła modernizację czterech istniejących jednostek Elektrowni Dolna Odra, dostosowując je do unijnych wymagań środowiskowych zawartych w konkluzjach BAT.

W ramach projektu zamontowana została instalacja katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów typu OP-650 bloków nr 5–8, zmodernizowana instalacja odsiarczania spalin na dwóch jednostkach nr 7 i 8, zabudowana stacja monitoringu rtęci, a także zmodernizowana oczyszczalnia ścieków. Nakłady finansowe na inwestycję wyniosły ponad 220 milionów złotych.

W ramach dostosowania urządzeń wytwórczych do unijnych wymagań wynikających z konkluzji BAT, spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zrealizowała we wszystkich elektrowniach program modernizacyjno–odtworzeniowy o wartości 1,5 miliarda złotych. Realizacja programu przyczyniła się do znacznej redukcji emisji, a co najważniejsze wpłynęła na poprawę jakości powietrza.

Barbórka w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Z okazji przypadającego na początku grudnia wspomnienia Świętej Barbary, PGE GiEK zorganizowała centralne uroczystości związane z obchodami Dnia Górnika. Ze względu na trwającą epidemię koronawirusa, obchody górniczego święta przybrały nieco inny kształt.

Obchody najważniejszego święta w branży górniczej rozpoczęły się tradycyjną pobudką Orkiestry Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. W Parafii Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie została odprawiona uroczysta msza święta koncelebrowana przez księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia.

We mszy św. wzięli udział m.in.: Karol Młynarczyk, wicewojewoda łódzki, posłowie Małgorzata Janowska, Anna Milczanowska, Grzegorz Lorek, Marek Matuszewski, władze samorządowe, Wojciech Dąbrowski prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej i Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, a także zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z prezesem Andrzejem Legeżyńskim na czele.

Po uroczystej mszy św., w odpowiednim reżimie sanitarnym, nastąpiło wręczenie odznaczeń państwowych zasłużonym górnikom z KWB Bełchatów i KWB Turów, które w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy przekazał wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk. Wręczono Brązowy Krzyż Zasługi, a także złote, srebrne i brązowe medale za długoletnią służbę. Pracowników wyróżniono ponadto górniczymi stopniami generalskimi przyznawanymi przez Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz honorowymi odznaki „Zasłużony dla KWB Bełchatów”.

Wojciech Dąbrowski, prezes PGE i PTEZ, podziękował pracownikom kopalni Bełchatów i Turów za pracę, która gwarantuje Polsce bezpieczeństwo energetyczne.

Za nami kolejny, trudny rok pandemii, w trakcie którego pracownicy kopalń szczególnie odczuwali zagrożenie związane z koronawirusem. Potrafiliście Państwo i temu wyzwaniu podołać, a dzięki Państwa ciężkiej pracy bezpieczeństwo energetyczne Polski było zawsze zagwarantowane. Za to zaangażowanie w imieniu całej Grupy PGE ogromnie Państwu dziękuję. Górnictwo to jedna z tych dziedzin gospodarki, która współcześnie musi stawić czoła poważnym wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną. Choć zmiany są konieczne i nieuchronne, to dla nas wszystkich priorytetem jest, aby była to sprawiedliwa transformacja, rozłożona w czasie z poszanowaniem miejsc pracy i lokalnych gospodarek, z szacunkiem dla naszych tradycji, a przede wszystkim z uwzględnieniem interesów polskich górników – powiedział prezes Wojciech Dąbrowski.

Górnictwo to zawód trudny i wymagający ogromnego hartu ducha, gdzie umiejętności i doświadczenie mają kluczowe znaczenie. Tym większy szacunek należy się tym osobom, które potrafiły podołać wszystkim wyzwaniom, jakie niesie ze sobą uprawianie tej profesji. Dzień Górnika to czas radości, ale także refleksji. To właśnie dzięki takim pracownikom, jak Wy Państwo, Kopalnie w Bełchatowie i Turowie są dzisiaj branżowym liderem i nowoczesnym zakładem. I choć zdaję sobie sprawę, że przyszłość górnictwa węgla brunatnego dla wielu z Was wiąże się z ogromem pytań związanych z jego przyszłym kształtem, jestem przekonany, że ostatecznie proces trwającej transformacji zrealizowany zostanie zgodnie z naszymi oczekiwaniami – powiedział prezes Andrzej Legeżyński.

Materiał opracowany we współpracy z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna