PGE Energia Ciepła stawia na edukację najmłodszych

Zadaniem przedsiębiorstw branży ciepłowniczej jest nie tylko produkcja energii elektrycznej i ciepła, ale także edukowanie na temat procesów wytwarzania i dystrybucji. Czołowe firmy sektora elektroenergetycznego od lat prowadzą projekty, których celem jest wzrost świadomości na temat tego, w jaki sposób powstaje energia elektryczna i ciepło oraz, jaką drogą dociera do gospodarstw domowych. Jednym z liderów w tym obszarze jest PGE Energia Ciepła, spółka wchodząca w skład Grupy PGE.

W trosce o lepsze powietrze, a także zdrowie i komfort polskich rodzin, PGE Energia Ciepła realizuje program budujący świadomość ekologiczną u najmłodszych. Tegoroczna edycja projektu „Przygody Kota Ciepłosława” zakończyła się ogromnym sukcesem. Jego celem jest poszerzanie wiedzy na temat ciepła, sposobu jego wytwarzania oraz możliwości oszczędzania. Dlatego razem z Kotem Ciepłosławem i dwójką jego pomocników – Felką Kaloryfelką i Pstryczkiem Elektryczkiem spółka zaprasza dzieci do udziału w edukacyjnej przygodzie, która ma wspierać postawy proekologiczne wśród młodego pokolenia.

 Projekt powstał z potrzeby edukacji najmłodszych mieszkańców naszego kraju. Skierowany jest do dzieci klas I-III szkół podstawowych i spełnia kryteria podstawy programowej. Patronat nad projektem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. W okresie między wrześniem 2020 r. a marcem 2021 r. odbyła się jego pierwsza edycja. Przystąpiło do niego łącznie 521 szkół – podkreśla Agnieszka Dietrich, rzecznik prasowy spółki. – Chcieliśmy w najprostszy sposób przedstawić dzieciom, jak powstaje ciepło i energia elektryczna, wskazać zalety ciepła sieciowego oraz edukować ich, co należy robić, żeby każdego dnia oszczędzać ciepło i energię elektryczną i tym samym mieć wpływ na jakość powietrza, na lepsze środowisko, a w konsekwencji – na swoje zdrowie.

Dla młodego pokolenia

Innym projektem, który wspierała wrocławska KOGENERACJA, należąca do PGE Energia Ciepła, było EkoEksperymentarium, inicjatywa skierowana do dzieci i młodzieży. EkoEksperymentarium to edukacja na temat świadomego robienia zakupów, sprzątania czy oszczędzania wody – wszystko w formie gry, odzwierciedlającej codzienne czynności. Tematyka ochrony środowiska czy ograniczenia konsumpcjonizmu podana jest w formie atrakcyjnej gry dla najmłodszych, ponieważ twórcy sięgają po proste komunikaty i działania, które mają przełożenie na codzienność każdego z nas.

– „Ekoeksperymentarium”, którego inicjatorem jest Kolektyw Mamy projekt, to gra komputerowa, w której poprzez wizytę w wirtualnym domu i  rozwiązywanie zagadek, ukrytych w poszczególnych pomieszczeniach domu można nauczyć się i zrozumieć, jak wielkie znaczenie dla środowiska ma zmiana drobnych nawyków – podkreśla Agnieszka Dietrich, rzecznik prasowy PGE Energia Ciepła.

Zajrzeć do elektrociepłowni

Spółka od lat zaprasza do udziału w cyklicznych Dniach Otwartych elektrociepłowni. To wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć na własne oczy, jak powstaje energia elektryczna i ciepło. Chętni mogą zwiedzać zakłady w miastach, w których PGE Energia Ciepła ma swoje elektrociepłownie.

Zwiedzający, w towarzystwie przewodników, którymi są pracownicy spółki, mogą dowiedzieć się więcej o procesie produkcyjnym elektrociepłowni. Mają okazję poznać nowoczesne instalacje oczyszczania spalin, z których wydobywa się para wodna, zrozumieć, czym jest wysokosprawna kogeneracja i jak można zdalnie sterować siecią ciepłowniczą.

 Ciepłownictwo to w dużej mierze działalność lokalna. PGE Energia Ciepła stara się być blisko mieszkańców miast, w których prowadzi swoją działalność, angażując się w ważne dla lokalnych społeczności projekty, w ich najbliższym otoczeniu – zaznacza Katarzyna Dudzin, główny specjalista ds. komunikacji korporacyjnej w PGE Energia Ciepła. – Nie do przecenienia są osobiste spotkania z mieszkańcami. Podczas Dni Otwartych Elektrociepłowni mamy ku temu znakomitą okazję. Jednym z lokalnych projektów edukacyjnych angażujących całe rodziny jest „Rodzinna Olimpiada Energetyczna”. To wydarzenie on-line, które łączy w sobie elementy nauki, rodzinnej zabawy i rywalizacji.

Przestrzeń przyjazna przyrodzie

PGE Energia Ciepła wspiera również odnowienie gatunku sokoła wędrownego, które w Polsce są ptakami będącymi pod ścisłą ochroną. Trzy pary sokołów wybrały sobie na swoje gniazdo kominy należące do elektrociepłowni – w Lublinie Wrotków, Toruniu i Gdyni. Spółka od ponad 10 lat wspiera Stowarzyszenie „Sokół” w działaniach na rzecz ochrony gatunku sokoła wędrownego. Przez te lata z gniazd usytuowanych na kominach elektrociepłowni spółki wyfrunęło 36 młodych.

Sokoły wędrowne, które mieszkają na kominach elektrociepłowni w Gdyni, Toruniu i Lublinie można zobaczyć on-line na www.peregrinus.pl. Możliwość obserwowania życia dzikich ptaków pomaga promować i budować społeczną postawę szacunku dla bioróżnorodności oraz współodpowiedzialność, zrozumienie i otwartość wobec idei i działań związanych z jej ochroną.

*** *** ***

O roli firm energetycznych i ciepłowniczych w edukacji na temat zmian klimatu i zwiększaniu świadomości społecznej, dotyczącej produkcji energii elektrycznej i ciepła rozmawiali dziennikarze i przedstawiciele przedsiębiorstw-członków Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych podczas kolejnego spotkania „Kawa z Kogeneracją” pt. „Edukacja na rzecz klimatu”.