O wyzwaniach nowoczesnego ciepłownictwa na IV Kongresie Kogeneracji

Transformacja ciepłownictwa systemowego w Polsce – to główny temat IV Kongresu Kogeneracji organizowanego przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych. W dniach 29-31 maja br. W Kazimierzu Dolnym nad Wisłą spotkali się eksperci zajmujący się sektorem elektroenergetycznym i ciepłowniczym, przedstawiciele administracji publicznej oraz nauki.

– Realizujemy w Polsce proces transformacji energetycznej, która całkowicie zmieni polski sektor elektroenergetyczny i ciepłowniczy. Kongres Kogeneracji jest ważnym miejscem, w którym chcemy rozmawiać o wyzwaniach polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. To także istotny głos branży pokazujący specyfikę polskiego ciepłownictwa systemowego i wpływu unijnych regulacji na jego funkcjonowanie – zaznacza Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PTEZ.

Tegoroczną edycję Kongresu rozpoczęła prezentacja raportu pt. „Ocena wpływu rozstrzygnięć unijnego pakietu Fit for 55 na transformację sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce”. Analizę przygotowali eksperci Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych na co dzień zajmujący się funkcjonowaniem sektora energetycznego. Raport stanowi cenne źródło wiedzy na temat sposobu implementacji przepisów pakietu Fit for 55 do prawodawstwa krajowego, co ma ułatwić realizację kluczowych przedsięwzięć inwestycyjnych, ale również uwzględnić specyfikę rodzimego ciepłownictwa systemowego. Autorzy analizy wskazali na dostępne technologię, które pozwolą na transformację ciepłownictwa. Istotnym elementem raportu jest informacja dotycząca wysokość nakładów, jakie branża będzie musiała ponieść chcąc wdrożyć cele polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej.

Raport opracowany przez ekspertów PTEZ to ważny głos w dyskusji na temat kształtu transformacji energetycznej naszego kraju. W raporcie przeanalizowaliśmy modele i kierunki transformacji sektora, uwzględniając regulacje unijne, zawarte w pakiecie Fit for 55 – podkreśla Dorota Jeziorowska, dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. – Oszacowaliśmy, że sprostanie wymaganiom unijnego pakietu Fit for 55 będzie wiązać się w przypadku Polski, w zależności od scenariusza, z poniesieniem nakładów na poziomie od 276 mld zł do nawet 418 mld zł na dekarbonizację całego sektora ciepłownictwa systemowego.

Raport „Ocena wpływu rozstrzygnięć unijnego pakietu Fit for 55 na transformację sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce” jest dostępny na stronie internetowej www.ptez.com.pl.

IV Kongres Kogeneracji uroczyście zainaugurował Wojciech Dąbrowski – prezes zarządu PTEZ i PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Podkreślił znaczenie wydarzenia w Kazimierzu Dolnym, jako okazji do wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami przedsiębiorstw branżowych, administracji publicznej i naukowcami na temat przyszłości kogeneracji oraz znaczenia tej technologii w kontekście realizacji celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej.

Tradycją Kongresu Kogeneracji jest ceremonia wręczenie statuetki Przyjaciela Kogeneracji. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom i instytucjom, które mają wyjątkowy wkład w działania na rzecz promocji produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. W tym roku Przyjacielem Kogeneracji została spółka PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Wyróżnienie odebrał Tomasz Sikorski – prezes zarządu PSE Polskich Sieci Elektroenergetycznych. W poprzednich edycjach wydarzenia statuetka Przyjaciela Kogeneracji trafiła (w 2019 r.) do Krzysztofa Tchórzewskiego – ministra energii w latach 2015-2019, (w 2021 r.) do prof. dr hab. Waldemara Kamrata z Politechniki Gdańskiej, (w 2022 r.) do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W trakcie tegorocznego Kongresu zaplanowano trzy główne panele tematyczne:

  • Transformacja sektora elektroenergetyki i ciepłownictwa a bezpieczeństwo energetyczne Polski
  • Rola kogeneracji na rynku energii elektrycznej i ciepła
  • Wyzwania środowiskowe dekarbonizacji

W trakcie Kongresu rozmawiano między innymi o konsekwencjach przyjęcia finalnych rozwiązań pakietu Fit for 55. Eksperci dokonali oceny wpływu proponowanych rozwiązań prawnych na obszar wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Nie zabrakło odniesień do aktualnej sytuacji geopolitycznej i skutków wojny w Ukrainie oraz jej wpływu na proces transformacji sektora energetycznego. Jednym z wiodących zagadnień poruszanych przez prelegentów była również kwestia kierunków transformacji dużych systemów ciepłowniczych w Polsce.

Eksperci, biorący udział w Kongresie, przyjrzeli się bliżej funkcjonowaniu rynku mocy. Poruszono zagadnienie zwiększenia wykorzystania pomp ciepła w systemach ciepłowniczych. Rozmawiano także na temat uelastycznienia obszaru taryfowania ciepła – jako odpowiedzi na wyzwania transformacji. Uczestnicy Kongresu przeanalizowali również wpływ aktualnych i projektowanych regulacji środowiskowych na kierunki transformacji sektora elektroenergetycznego. Dużo miejsca w debacie ekspertów poświęcono kwestiom dostępności technologii pozwalających na zazielenienie dużych systemów ciepłowniczych.

W tegorocznym Kongresie Kogeneracji udział wzięli między innymi: Paweł Sałek – Doradca Prezydenta RP; Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska; Karol Rabenda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych; Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Więcej informacji o Kongresie znajduje się na stronie http://www.kongreskogeneracji.pl.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych od ponad 30 lat wspiera i integruje branżę wytwórców ciepła i energii elektrycznej. Organizacja działa na rzecz rozwoju elektrociepłownictwa w Polsce i tworzy przyjazne otoczenie dla funkcjonowania energetyki i ciepłownictwa w naszym kraju. PTEZ promuje efektywnościowe rozwiązania w energetyce, tworząc przestrzeń do współpracy i dyskusji na temat nowoczesnych rozwiązań w produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Organizacja działa na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego, wspierając rozwój kogeneracji. PTEZ towarzyszy polskim przedsiębiorstwom w procesie transformacji energetycznej.