O przyszłości kogeneracji i ciepłownictwa

Kogeneracja to wykorzystanie jednego źródła paliwa do wytwarzania jednocześnie ciepła i energii elektrycznej, a nawet chłodu. Dzięki temu osiąga się znacznie wyższą efektywność niż w przypadku produkcji rozdzielonej. O tych i szeregu innych korzyści ze stosowania tej technologii w polskim ciepłownictwie, a także jej przyszłości i roli w transformacji sektora energetycznego, będą rozmawiać uczestnicy IV Kongresu Kogeneracji, który w dniach 29-31 maja br. odbędzie się w Kazimierzu Dolnym. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych.

W trakcie Kongresu zaplanowano trzy główne panele tematyczne:

  • Transformacja sektora elektroenergetyki i ciepłownictwa a bezpieczeństwo energetyczne Polski
  • Rola kogeneracji na rynku energii elektrycznej i ciepła
  • Wyzwania środowiskowe dekarbonizacji

Jednym z głównych tematów Kongresu będzie wdrożenie  rozwiązań zaproponowanych w pakiecie Fit for 55 oraz kwestia ich wpływu na obszar wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Jednym z zagadnień debaty ekspertów będą skutki wojny w Ukrainie i jej wpływ na proces transformacji sektora energetycznego. Nie zabraknie także rozmów na temat kierunków transformacji dużych systemów ciepłowniczych w Polsce i sposobów osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

– Kogeneracja jest ważnym elementem polskiego systemu zapewnienia dostaw ciepła i energii elektrycznej. Dlatego cieszę się, że co roku zbiera się grono ekspertów w tej dziedzinie, aby poprzez dyskusję i debatę wypracowywać jak najlepsze rozwiązania dla naszego sektora. Ostatni rok był trudny dla całej branży, przed nami także wyzwania unijnego pakietu Fit for 55, to sprawia, że musimy wspólnie działać, aby zapewnić kogeneracji należne miejsce w przyśpieszającej transformacji energetycznej – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych i PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Drugi panel Kongresu będzie okazją do szerszej debaty na temat aktualnej roli jednostek kogeneracji w funkcjonowaniu krajowego systemu elektroenergetycznego. Eksperci zastanowią się nad  funkcjonowaniem rynku mocy i usługami dyspozycyjności w kontekście jednostek kogeneracji oraz ich przyszłością po roku 2025. Podjęty zostanie temat wykorzystania pomp ciepła w systemach ciepłowniczych oraz ich wpływ na funkcjonowanie obu podsektorów. Istotnym zagadnieniem, które zostanie poruszone podczas IV Kongresu Kogeneracji, będzie aspekt uelastycznienia obszaru taryfowania ciepła jako odpowiedzi na wyzwania transformacji.

– Kogeneracja pozwala na ograniczenie kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Ponieważ energia elektryczna i ciepło produkowane są jednocześnie, z jednego źródła, oszczędza się między innymi na kosztach paliwa czy kosztach praw do emisji CO2. W kontekście wyzwań polityki klimatyczno-energetycznej UE i potrzeby transformacji sektora, rozmowa na temat korzyści z kogeneracji i jej  szerszego wykorzystania w ciepłownictwie, a także roli jednostek kogeneracji w przyszłości, zaczyna zajmować kluczowe miejsce – podkreśla Dorota Jeziorowska, dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. – Dlatego, jak co roku, zapraszamy ekspertów: przedstawicieli administracji publicznej, menadżerów przedsiębiorstw energetycznych oraz naukowców, do merytorycznej rozmowy na temat kondycji i perspektyw rozwoju elektroenergetyki i ciepłownictwa.

Trzeci panel wydarzenia organizowanego przez PTEZ będzie stanowił okazję do analizy kluczowych regulacji środowiskowych dla sektora ciepłownictwa. Uczestnicy Kongresu przyjrzą się bliżej wpływowi aktualnych i projektowanych rozwiązań na kierunki transformacji sektora. Omówiona zostanie kwestia dostępności technologii pozwalających na zazielenienie dużych systemów ciepłowniczych. Ważnym zagadnieniem, które zostanie przeanalizowane przez ekspertów będzie odpowiedzialność sektora za realizację społecznych i inwestorskich oczekiwań względem dekarbonizacji i osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Co roku, podczas Kongresu Kogeneracji, wręczana jest statuetka Przyjaciela Kogeneracji. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom i instytucjom, które mają wyjątkowy wkład w działania na rzecz promocji produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. W poprzednich edycjach statuetka Przyjaciela Kogeneracji trafiła (w 2019 r.) do Krzysztofa Tchórzewskiego – ministra energii w latach 2015-2019, (w 2021 r.) do prof. dr hab. Waldemara Kamrata z Politechniki Gdańskiej, (w 2022 r.) do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji o Kongresie znajduje się na stronie http://www.kongreskogeneracji.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z I Kongresu Kogeneracji, II Kongresu Kogeneracji, III Kongresu Kogeneracji oraz do uczestnictwa w tegorocznej edycji!