Nowe inwestycje w kogenerację tematem kolejnej „Kawy z Kogeneracją”

Dla branży ciepłowniczej początek bieżącego roku wiązał się m.in. z przyjęciem przez Radę Ministrów strategii Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Ten temat był jednym z zagadnień poruszonych podczas kolejnego spotkania z cyklu „Kawa z Kogeneracją”, organizowanego z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

W trakcie wideokonferencji z udziałem prezesa PGE Energia Ciepła – Przemysława Kołodziejaka, poruszono wiele aktualnych dla sektora elektroenergetycznego tematów, w tym dotyczących projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych prowadzonych przez spółkę, wpisujących się w proces dążenia do zero- i niskoemisyjności.

 Obecnie realizujemy szereg inicjatyw inwestycyjnych w różnych częściach Polski. Wiążą się one bezpośrednio z założeniami i celami przyjętej niedawno strategii całej Grupy Kapitałowej PGE. Budowa nowych gazowych źródeł kogeneracyjnych dotyczy takich lokalizacji jak elektrociepłownie w Siechnicach, Bydgoszczy, Kielcach czy Zgierzu – podkreślił Przemysław Kołodziejak, prezes PGE Energia Ciepła, wchodzącej w skład Grupy PGE. – Warto podkreślić, że realizowany przez nas projekt nowej elektrociepłowni Nowa Czechnica w Siechnicach pod Wrocławiem będzie miał fundamentalne znaczenie dla zapewnienia dostaw ciepła i energii do całej aglomeracji wrocławskiej. To jeden z wielu projektów wpisujących się w działania na rzecz odejścia od wykorzystania węgla w kierunku paliw niskoemisyjnych. Szacujemy, że całkowite odejście od tego paliwa w 2023 r. nastąpi w elektrociepłowniach w Zgierzu, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim, zaś znaczące w elektrociepłowniach w Bydgoszczy, w EC Czechnica, EC Gdynia w 2022 r. i EC Gdańsk w 2021 r..

Podczas kolejnego spotkania „Kawa z Kogeneracją” sporo miejsca poświęcono procesowi transformacji i stopniowego odchodzenia od węgla i zastępowania go np. gazem ziemnym. Przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego, realizując obecnie projekty inwestycyjne, mają świadomość, że gaz jako paliwo kopalne będzie w kolejnych dekadach traktowany tak samo jak dzisiaj węgiel, czyli jako paliwo schyłkowe.

 Obecnie przechodząc na gaz ziemny, liczymy, że po 2040 r. pojawią się nowe technologie np. wodorowe, które pozwolą go zastąpić. Przygotowujemy się na taki scenariusz i dlatego gaz traktujemy jako paliwo przejściowe – zaznacza Przemysław Kołodziejak – Aktualnie trudno mówić o tym, jak będzie wyglądała energetyka za 20 czy 30 lat, jednak już teraz producenci turbin czy silników gazowych deklarują, że posiadają urządzenia gotowe do współspalania np. wodoru. Zapowiadają, że ok. 2030 r. powinny się pojawić urządzenia spalające czysty wodór. Oczywiście, poza urządzeniami do spalania wodoru musi być jeszcze dostępny sam wodór, stąd tak ważne są wszystkie projekty B&R zakładające poszukiwanie sposobów jego pozyskiwania – dodaje.

Ważnym elementem toczących się zmian w energetyce jest edukacja odbiorców ciepła, zarówno dorosłych, jak i dzieci. PGE Energia Ciepła, jako lider ciepłownictwa i spółka kierująca się społeczną odpowiedzialnością biznesu, przekazuje wiedzę i dobre praktyki swoim klientom, realizując projekty, kampanie i działania zmierzające do edukacji w zakresie świadomego korzystania z ciepła z poszanowaniem środowiska.

 Dzięki tego rodzaju inicjatywom edukacyjnym możemy liczyć na to, że młode pokolenie lepiej rozumiejąc działanie systemów ciepłowniczych i sposobu,  w jaki ciepło i energia elektryczna docierają do ich domów, będzie bardziej świadomie podejmowało decyzje konsumenckie w przyszłości – podkreśla Przemysław Kołodziejak – W ten sposób oprócz inwestycji i działań samych przedsiębiorstw ciepłowniczych, możemy liczyć na aktywny udział całego społeczeństwa w procesie transformacji energetycznej i np. rezygnację z indywidualnych źródeł ciepła, co ma niebagatelne znaczenie w działaniach na rzecz czystego powietrza.

Spotkania z cyklu Kawa z Kogeneracją stanowią przestrzeń dialogu pomiędzy przedstawicielami mediów i ekspertami Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych nt. funkcjonowania branży ciepłowniczej i elektroenergetycznej, działalności zrzeszonych przedsiębiorstw, zmian w prawie istotnych z punktu widzenia sektora, jak i całokształtu gospodarki.

Więcej informacji o inicjatywie na stronie Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych: https://ptez.pl/kawa_z_kogeneracja