Maciej Riemer. Co zrobić, aby kogeneracja odgrywała istotną rolę na rynku energii w 2050 roku?

Maciej Riemer - Dyrektor Dep. Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi. Co zrobić, aby kogeneracja odgrywała istotną rolę na rynku energii w 2050 roku? Rozmowa nagrana podczas II Kongresu Kogeneracji, w ramach projektu Transformacja 2050.

Więcej informacji o inicjatywie na stronie: https://transformacja2050.pl/
Więcej informacji o II Kongresie Kogeneracji na stronie: https://kongreskogeneracji.pl/