Kolejne przedsiębiorstwa ciepłownicze ze wsparciem

Za nami rozstrzygnięcie pierwszej w tym roku aukcji kogeneracyjnej. Wsparcie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu trafi do czterech przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Aukcję rozstrzygniętą w marcu 2022 r. wygrały cztery spółki:

  • ENERGA Kogeneracja,
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brzesku,
  • PGE Energia Ciepła,
  • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie.

Marcowa aukcja zakładała do rozdysponowania kwotę 5,5 mld złotych. Do zwycięskich przedsiębiorstw trafi wsparcie w wysokości 797 mln złotych, co stanowi jedynie 14,5% całkowitego budżetu aukcji. Środki przyznane czterem jednostkom trafią do nich w 15-letnim okresie, poczynając od 2023 r.

W ramach aukcji premią kogeneracyjną objęto ok. 3,5 TWh energii elektrycznej. Stanowi to około 12% energii przewidzianej do wsparcia w ramach marcowego rozdania (łącznie 28,6 TWh).

Ostatnie aukcje pokazują, że zainteresowanie tym narzędziem jest nadal zbyt małe, aby móc mówić o jego satysfakcjonującej efektywności i to pomimo bardzo wysokiej ceny referencyjnej na aukcji dla jednostek gazowych w 2022 roku – na poziomie 320,27 zł/MWh, czyli prawie dwa razy wyższej niż w roku poprzednim. Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, przyjęta pod koniec 2018 r., dawała nadzieję, że nowy system będzie realną zachętą do budowy jednostek kogeneracyjnych, ich modernizacji oraz utrzymywania produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w istniejących jednostkach – podkreśla Arkadiusz Szymański, Przewodniczący Zespołu PTEZ ds. mechanizmów wsparcia; Dyrektor Pionu Regulacji, Rynku Ciepła i Systemów Wsparcia w PGE Energia Ciepła S.A. – Dotychczas przeprowadzone aukcje pokazują, że system wymaga dopracowania, aby był bardziej dostępny, realnie wpływając na transformację branży ciepłowniczej. Cieszą deklaracje Ministerstwa Klimatu i Środowiska, że resort przysłuchuje się głosom płynącym z rynku i ze strony przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń branżowych, takich jak PTEZ i planowane są kolejne zmiany oraz podnoszenie atrakcyjności systemu.

Aukcje kogeneracyjne organizowane są w oparciu o Ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji z 2019 roku. Wprowadziła ona nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu. Wsparcie dla przedsiębiorstw ciepłowniczych może trafić w czterech formach:

  • premii gwarantowanej indywidualnej,
  • premii gwarantowanej,
  • premii kogeneracyjnej w formie aukcji,
  • premii kogeneracyjnej w formie naboru.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych z uwagą śledzi kolejne wyniki aukcji kogeneracyjnych oraz naborów. Mechanizm wsparcia CHP jest przez nas analizowany w ramach Zespołu PTEZ ds. mechanizmów wsparcia. Wypracowaliśmy już w tym zakresie szereg wniosków, których implementacja powinna spowodować lepsze efekty funkcjonowania tego systemu – zaznacza Szymański. – Dotyczą one m.in. potrzeby wprowadzenia możliwości aktualizacji oferty po rozstrzygnięciu aukcji bądź (oczywiście w ściśle określonym zakresie), co jest szczególnie ważne biorąc pod uwagę dynamiczne otoczenie makroekonomiczne i rynkowe oraz czas trwania procesu inwestycyjnego. Ponadto system ten wymaga zracjonalizowania obowiązków sprawozdawczych oraz niektórych sankcji nakładanych ustawą na wytwórców.

Temat funkcjonowania obecnego systemu wsparcia kogeneracji był jednym z wątków podjętych podczas styczniowego spotkania „Kawa z Kogeneracją”. Omówiono korzyści z jego funkcjonowania, jak również postulaty ulepszeń, mających przyspieszyć rozwój kogeneracji w naszym kraju.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki