Jaka będzie przyszłość ciepłownictwa w Polsce? Przed nami II Kongres Kogeneracji

Ambitne plany Unii Europejskiej w zakresie neutralności klimatycznej, postępujący proces dekarbonizacji sektora elektroenergetycznego, epidemia COVID-19 czy symptomy kryzysu gospodarczego – to tylko niektóre z wyzwań, przed jakimi stają dziś przedsiębiorstwa ciepłownicze działające w Polsce. Eksperci, menadżerowie czołowych koncernów energetycznych, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej będę mieli okazję do dyskusji na temat przyszłości branży, podczas organizowanego w dniach 19-21 października II Kongresu Kogeneracji.

Po raz kolejny Kazimierz Dolny na trzy dni stanie się miejscem debaty na temat kogeneracji i rozwoju ciepłownictwa w naszym kraju. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych postanowiło zaprosić do udziału w drugiej edycji Kongresu przedstawicieli przedsiębiorstw elektroenergetycznych, elektrociepłowni oraz ciepłowni; przedsiębiorstw rozważających budowę lub modernizację mocy wytwórczych na własne potrzeby; administracji rządowej i samorządowej; stowarzyszeń branżowych i środowiska naukowego; dostawców produktów i rozwiązań technologicznych.

– Zeszłoroczna edycja naszego Kongresu stała się przyczynkiem do pogłębionych dyskusji na temat kierunków rozwoju branży. Podczas dyskusji panelowych, ale również w rozmowach kuluarowych, poruszono wiele kwestii istotnych z punktu widzenia przyszłości ciepłownictwa i kogeneracji, które mają i będą miały wpływ na kształt polskiego sektora elektroenergetycznego w perspektywie najbliższych kilkunastu lat – podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes PTEZ i prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Stąd nasza decyzja, aby spotkać się po raz kolejny, tworząc przestrzeń do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wyartykułowania pomysłów, które mogą mieć wpływ na rozwój naszego sektora i przyszłość kogeneracji w Polsce i Unii Europejskiej.

Wśród tematów tegorocznych dyskusji panelowych znajdą się kwestie:

  • nowego modelu Rynku Ciepła,
  • strategii Europejskiego Zielonego Ładu i przyszłości kogeneracji po 2050 roku,
  • roli kogeneracji w procesie rozwoju gmin i jednostek samorządu terytorialnego,
  • zastosowania nowoczesnych technologii w kogeneracji.

Wśród prelegentów tegorocznego wydarzenia znajdą się menadżerowie największych polskich firm energetycznych, przedstawiciele administracji rządowej, samorządowcy z czołowych ośrodków metropolitalnych, naukowcy i eksperci branżowi. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły Ministerstwo Klimatu i Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Szczegółowy program Kongresu Kogeneracji znajduje się na oficjalnej stronie wydarzenia kongreskogeneracji.pl.