IV Kongres Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym

Dynamika i uwarunkowania prowadzenia transformacji energetycznej, kształt unijnej debaty dotyczącej polityki klimatyczno-energetycznej, a także następstwa kryzysu energetycznego, będącego konsekwencją wojny w Ukrainie, będą jednymi z kluczowych zagadnień IV Kongresu Kogeneracji. Wydarzenie, organizowane po raz czwarty przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, odbędzie się w dniach 29-31 maja 2023 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Kolejna edycja Kongresu będzie okazją do dyskusji na temat kierunków rozwoju sektora elektroenergetycznego i wyzwań, przed jakimi stają przedsiębiorstwa ciepłownicze, działające w naszym kraju. W wydarzeniu wezmą udział naukowcy z czołowych ośrodków naukowych, przedstawiciele administracji rządowej odpowiedzialni za obszar elektroenergetyki i ciepłownictwa oraz członkowie organizacji branżowych aktywnie działający na rzecz rynku energii elektrycznej i ciepła w Polsce.

W programie IV Kongresu Kogeneracji zaplanowano trzy główne panele tematyczne:

  • Transformacja sektora elektroenergetyki i ciepłownictwa a bezpieczeństwo energetyczne Polski
  • Rola kogeneracji na rynku energii elektrycznej i ciepła
  • Wyzwania środowiskowe dekarbonizacji

W trakcie wydarzenia nie zabraknie odniesień do aktualnej sytuacji geopolitycznej, związanej z wojną w Ukrainie i konsekwencji kryzysu energetycznego. Uczestnicy Kongresu będą mieli okazją do dyskusji wokół ogólnoeuropejskiej debaty dotyczącej polityki klimatyczno-energetycznej i dokumentów strategicznych w tym obszarze, które będą determinować rozwój sektora elektroenergetycznego i branży ciepłowniczej w kolejnych dekadach.

Ostatnie dwanaście miesięcy to czas dynamicznych zmian w elektroenergetyce i ciepłownictwie. Stąd tak ważną rolę odgrywa rozmowa przedstawicieli przedsiębiorstw branżowych, administracji publicznej oraz świata nauki, na temat kierunków dalszego rozwoju sektora energetycznego w Polsce. Tegoroczny Kongres organizujemy w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą, aktywnych działań łagodzących skutki kryzysu energetycznego, jak również w kontekście unijnej debaty na temat kształtu polityki klimatyczno – energetycznej – podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej i Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych – Poprzednie edycje Kongresu zakończyły się przyjęciem stanowisk, w których formułowaliśmy kluczowe postulaty branży wobec wyzwań, przed jakimi stają przedsiębiorstwa energetyczne działające w obszarze ciepłownictwa. Dzięki temu z Kazimierza Dolnego każdego roku płynie wspólny głos sektora, na tematy kluczowe, determinujące dalszy rozwój obszarów produkcji energii elektrycznej i ciepła w naszym kraju.

Podczas Kongresu Kogeneracji wręczona zostanie statuetka Przyjaciela Kogeneracji. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom i instytucjom, które mają wyjątkowy wkład w działania na rzecz promocji produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. W poprzednich edycjach wydarzenia statuetka Przyjaciela Kogeneracji trafiła (w 2019 r.) do Krzysztofa Tchórzewskiego – ministra energii w latach 2015-2019, (w 2021 r.) do prof. dr hab. Waldemara Kamrata z Politechniki Gdańskiej, (w 2022 r.) do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W Kongresie Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym uczestniczy co roku kilkuset ekspertów: przedstawiciele administracji publicznej, menadżerowie przedsiębiorstw energetycznych oraz naukowcy, którzy dyskutują na temat kondycji i perspektyw rozwoju elektroenergetyki i ciepłownictwa.

To już czwarty Kongres Kogeneracji organizowany w Kazimierzu Dolnym. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu kierujemy do wszystkich, dla których kwestia przyszłości sektora elektroenergetycznego i branży ciepłowniczej pozostaje istotna. Na trzy dni Kazimierz Dolny zamienia się w przestrzeń wymiany opinii dotyczących perspektyw rozwoju kogeneracji w Polsce i wyzwań, przed jakimi stają przedsiębiorstwa ciepłownicze działające w naszym kraju – podkreśla Dorota Jeziorowska, dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

Więcej informacji o Kongresie znajduje się na stronie http://www.kongreskogeneracji.pl

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z I Kongresu Kogeneracji, II Kongresu Kogeneracji, III Kongresu Kogeneracji oraz do uczestnictwa w tegorocznej edycji!

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych od ponad 30 lat wspiera i integruje branżę wytwórców ciepła i energii elektrycznej. Organizacja działa na rzecz rozwoju elektrociepłownictwa w Polsce i tworzy przyjazne otoczenie dla funkcjonowania energetyki i ciepłownictwa w naszym kraju. PTEZ promuje efektywnościowe rozwiązania w energetyce, tworząc przestrzeń do współpracy i dyskusji na temat nowoczesnych rozwiązań w produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Organizacja działa na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego, wspierając rozwój kogeneracji. PTEZ towarzyszy polskim przedsiębiorstwom w procesie transformacji energetycznej.