Innowacje w kogeneracji na przykładzie projektu firmy Veolia w Szlachęcinie koło Poznania

W procesie transformacji energetycznej kluczem do sukcesu mogą okazać się inwestycje w sprawdzone i efektywne technologie. Nie brakuje aktywności firm sektora energetycznego, które w oparciu o znane rozwiązania, w tym kogenerację, realizują inwestycje pionierskie w naszym kraju. Tego rodzaju nowatorski projekt zastosowali inżynierowie poznańskiej Veolii w Szlachęcinie (gmina Czerwonak).

Szlachęcin to mała wieś w województwie wielkopolskim, położona ok. 2 km od Murowanej Gośliny, na skraju Puszczy Zielonki. W sąsiedztwie zlokalizowanej tam oczyszczalni ścieków należącej do firmy Aquanet, została uruchomiona nowa instalacja energetyczna spółki Veolia Energia Poznań.

W ramach inwestycji powstała innowacyjna instalacja kogeneracyjna połączona z pompą ciepła, odzyskująca ciepło ze ścieków. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania możliwe jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o ok. 2 tys. ton rocznie.

Wielkopolska innowacja

Z czego wynika innowacyjność zastosowanych rozwiązań? W Szlachęcinie stworzono system odzysku ciepła odpadowego ze ścieków, współpracującego z instalacją kogeneracyjną. Pozwoli to częściowo zastąpić tradycyjną ciepłownię węglową, obecnie funkcjonującą w pobliskim Bolechowie.

Zastosowane rozwiązanie zmniejszy emisję CO2 do atmosfery, równocześnie pozwoli na znaczącą redukcję związków siarki oraz pyłów do atmosfery i obniży temperaturę ścieków, które po oczyszczeniu trafiają do rzeki Warty.

– To innowacyjny projekt, który może być też wdrożony w innych instalacjach – mówi Dalida Gepfert, prezes zarządu Veolii Energii Poznań. – Mógł powstać tylko dzięki niestandardowej współpracy dwóch branż – energetyki i przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, jakim jest Aquanet. Takie rozwiązanie planujemy zastosować także w innych oczyszczalniach ścieków.

Znaczenie kogeneracji

Warto zwrócić uwagę na parametry techniczne nowej instalacji kogeneracyjnej. Moc elektryczna wynosi około 1 MW, z czego 700 kW zostanie wykorzystane do zasilenia pompy ciepła. Powstała nadwyżka energii czyli około 300 kW będzie odbierana przez krajowy system energetyczny. Moc cieplna systemu, kogeneracji i pompy ciepła razem, wynosi około 2,9 MW.

– Chodzi o to, aby w maksymalnym stopniu wykorzystać ciepło zawarte w ściekach, a równocześnie, dzięki kogeneracji, w jak największym stopniu produkować w pełnym skojarzeniu energię cieplną i elektryczną – wyjaśnia Szymon Szurkowski, kierownik projektu z Veolii. – Planujemy produkować ponad 38 tys. GJ ciepła odzyskiwanego ze ścieków odpadowych przez pompę ciepła, blisko 29 tys. GJ z układu kogeneracji zasilanego gazem oraz ok. 7,7 MWh energii elektrycznej rocznie.

Dla środowiska naturalnego

Dzięki realizacji projektu przez poznańską Veolię, we współpracy z firmą Aquanet, system kogeneracyjny zainstalowany w Szlachęcinie pozwoli częściowo zastąpić ciepłownię węglową w Bolechowie. Jej wykorzystanie będzie konieczne jedynie w przypadku znaczącego spadku temperatury powietrza.

Ciepło, które zostanie wygenerowane w Szlachęcinie, będzie ogrzewać mieszkańców Murowanej Gośliny. Zamiast z węgla – energia będzie wytwarzana w oparciu o tzw. ciepło odpadowe, powstające w procesie oczyszczania ścieków, które dziś trafiają wprost do oczyszczalni w Szlachęcinie. Zredukowano zatem straty ciepła z procesu oczyszczania ścieków, które nie będzie teraz marnowane i zostanie wykorzystane do ogrzania 5 000 mieszkańców Murowanej Gośliny.

– Realizacja celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym osiągnięcia neutralności klimatycznej, skłania nas do  poszukiwania coraz bardziej nowatorskich rozwiązań w obszarze energetyki. Jestem dumny, że jako pierwsi w Polsce zastosowaliśmy połączenie kogeneracji i pompy odzyskującej ciepło ze ścieków – mówi Frédéric Faroche, prezes Veolii Energii Polska.

Instalacja w Szlachęcinie będzie zeroemisyjna. Spaliny z gazowego silnika zasilającego system kogeneracji praktycznie nie zawierają pyłów; będą również wolne od tlenków siarki, natomiast poziom tlenków azotu nie przekroczy wartości 250 mg/Nm3.

Inwestycję zrealizowano przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.