Informacja z XXV Krajowego Zgromadzenia Członków PTEZ

W dniu 7 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyło się XXV Krajowe Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. Krajowe Zgromadzenie podsumowało pierwszy rok działalności Towarzystwa w X kadencji i dokonało wyboru uzupełniającego do składu Zarządu i Sądu Koleżeńskiego.

W Krajowym Zgromadzeniu uczestniczyli przedstawiciele ministerstw oraz branżowych instytucji, organizacji i spółek współpracujących z Towarzystwem, pp.:

 • Krzysztof Melka – Doradca Ministra Środowiska,
 • Piotr Czopek – Główny Specjalista w Departamencie Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii,
 • Jacek Szymczak – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie,
 • Sławomir Krystek – Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska,
 • Waldemar Szulc – Dyrektor Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie,
 • Wojciech Tabiś – Dyrektor Biura Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej,
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Bujalski – Politechnika Warszawska,
 • Stanisław Okrasa – Prezes Zarządu Agencji Rynku Energii SA,
 • Adam Smolik – Prezes Zarządu Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „Energopomiar” Sp. z o.o.,
 • Gerard Bourland – Prezes Zarządu Veolia Energia Polska SA.

Podczas dyskusji goście podziękowali za współpracę z ich organizacjami i firmami  i wyrazili swoje uznanie za dokonania PTEZ. Życzyli dalszych sukcesów szczególnie w obszarze promocji i rozwoju kogeneracji w Polsce.

XXV Krajowe Zgromadzenie przyjęło i zatwierdziło sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego z działalności PTEZ w roku 2016 oraz sprawozdanie finansowe za 2016 r.;

Prezes PTEZ prezentując sprawozdanie z działalności Towarzystwa za rok 2016, wskazał najważniejsze obszary działań Towarzystwa w 2016 r., do których należały m. in.:

 • Program rozwoju kogeneracji
 • Notyfikacja systemu wsparcia kogeneracji
 • Odnawialne Źródła Energii
 • Polityka Energetyczna Polski
 • Rynek energii elektrycznej
 • Rynek ciepła
 • Regulacje środowiskowe

oraz przedstawił zagadnienia jakimi zajmowało się Towarzystwo wskazując jednocześnie na ubiegłoroczne dokonania PTEZ w poszczególnych obszarach.  Prezes PTEZ przedstawił Krajowemu Zgromadzeniu propozycję Zarządu kierunków działania PTEZ na drugi rok X kadencji, które zostały przez Krajowe Zgromadzenie przyjęte.

XXV Krajowe Zgromadzenie dokonało wyborów uzupełniających do Władz Towarzystwa:

 • na Członka Zarządu wybrany został Pan Krzysztof Figat – Prezes Zarządu Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
 • na Członka Sądu Koleżeńskiegowybrany został Pan Grzegorz Kotte – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.