II Kongres Kogeneracji już w październiku!

Czy trend wspierania kogeneracji jako technologii, sprzyjającej realizacji ambitnych celów klimatycznych, zostanie utrzymany? W jaki sposób stosowanie technologii kogeneracyjnych pomoże w procesie transformacji energetycznej? Na te i szereg innych pytań odpowiedzą uczestnicy II Kongresu Kogeneracji. Kolejna edycja wydarzenia, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, odbędzie się w dniach 19-21 października 2020 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, świata nauki oraz biznesu. Do Kazimierza Dolnego, po raz kolejny, przyjadą decydenci, menadżerowie czołowych polskich przedsiębiorstw energetycznych i naukowcy z kluczowych ośrodków akademickich.

Panele eksperckie

Podczas I panelu prelegenci przyjrzą się kwestii nowego modelu rynku ciepła. Poruszony zostanie temat zmian w rozporządzeniu taryfowym – długoterminowych, wynikających z nowego modelu rynku, jak również krótkoterminowych – w celu lepszego dopasowania do klienta i jego wymagań. Uczestnicy panelu pochylą się nad zagadnieniem implementacji obowiązku dyrektywy RED II w sektorze ciepłownictwa oraz innowacji na rynku ciepła – zastosowaniu wodoru, technologii smart heat czy power to heat.

W II panelu organizatorzy chcą przybliżyć założenia strategii Europejskiego Zielonego Ładu i perspektywy rozwoju kogeneracji do 2050 r. W tej części Kongresu uwaga uczestników zostanie zwrócona, na rolę, jaką kogeneracja może odegrać w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Paneliści poruszą kwestię „zazielenienia” nowoczesnej kogeneracji, wynikającej z wymogów dyrektywy RED II, jak również przyszłości kogeneracji gazowej, koncepcji Gospodarki Obiegu Zamkniętego oraz roli biopaliw i paliw alternatywnych.

W trakcie III panelu podjęty zostanie temat roli kogeneracji w zadaniach gmin i jednostek samorządu terytorialnego. To niezwykle aktualne zagadnienie, w kontekście konieczności realizacji dyrektyw UE dot. emisji CO2. Panel skierowany jest do przedstawicieli samorządów. Organizatorzy chcą wspólnie z przedstawicielami władz poruszyć kwestię miejsca i roli samorządów w rozwoju polskiego ciepłownictwa i kogeneracji. Podjęty zostanie temat funkcjonowania systemu wsparcia kogeneracji i tego, w jaki sposób odpowiada na oczekiwania jednostek samorządu terytorialnego. Nie zabraknie odniesienia do kwestii realizacji Programu Antysmogowego i realizowanych oraz planowanych inwestycji w ciepłownictwo.

W trakcie IV panelu poruszona zostanie tematyka zastosowania nowoczesnych technologii w kogeneracji. Będzie on okazją dla producentów sprzętu, do zaprezentowania najnowszych rozwiązań stosowanych w produkcji energii i ciepła w skojarzeniu. PTEZ zamierza stworzyć obszar dialogu, z przedstawicielami firm dostarczających ciepłownictwu i elektroenergetyce, nowoczesne technologie i zastanowić się, na ile mogą one ułatwić branży realizację celów polityki klimatycznej UE. IV panel będzie okazją do poszerzenia wiedzy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na temat zastosowania kogeneracji w małych systemach ciepłowniczych. Uwaga uczestników zostanie zwrócona m.in. na zagadnienia magazynowania energii i stosowania technologii wodorowych.

Więcej informacji o II Kongresie Kogeneracji i Program wydarzenia można znaleźć na stronie www.kongreskogeneracji.pl i na profilu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych na Twitterze (@kogeneracjaPTEZ).