I Kongres Kogeneracji za nami [Podsumowanie]

Kierownictwo Ministerstwa Energii i Ministerstwa Środowiska, przedstawiciele administracji rządowej, eksperci branżowi, samorządowcy i naukowcy uczestniczyli w I Kongresie Kogeneracji, który odbył się w Kazimierzu Dolnym w dniach 4-6 czerwca. W trakcie konferencji organizowanej przez Polskiego Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych i Europejskie Centrum Biznesu, dyskutowano o wyzwaniach i perspektywach rozwoju kogeneracji w naszym kraju i w Unii Europejskiej.

Zakończony Kongres Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym był pierwszym wydarzeniem, poświęconym wyłącznie tej tematyce. W spotkaniu brało udział ponad 150 ekspertów: przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, menadżerów przedsiębiorstw energetycznych oraz naukowców. Przez dwa dni uczestniczyli w szeregu debat, dyskusji panelowych i rozmów kuluarowych na temat wyzwań, przed jakimi stoi branża energetyczna i ciepłownicza.

W pierwszym dniu Kongresu odbyło się Krajowe Zgromadzenie Członków PTEZ, które dokonało wyboru nowego prezesa Towarzystwa. W kolejnej kadencji funkcję tę będzie pełnił dotychczasowy prezes Wojciech Dąbrowski. Wybrano również członków zarządu PTEZ: Sławomira Burmanna, Jarosława Głowackiego, Norberta Grudnia, Jarosława Bogacza, Arkadiusza Kosiela, Elżbietę Kowalewską, Adama Tywoniuka oraz Andrzeja Wysockiego.

Drugi dzień Kongresu rozpoczęło uroczyste wręczenie nagrody „Przyjaciel Kogeneracji”, którą otrzymał Minister Energii – Krzysztof Tchórzewski. Wyróżnienie zostało przyznane szefowi resortu energii za „wyjątkowy wkład w działania na rzecz tworzenia ram prawnych i instytucjonalnych, pozwalających skutecznie rozwijać kogenerację w naszym kraju. Bez szeregu inicjatyw i projektów podejmowanych przez Ministerstwo Energii i aktywnej działalności administracji rządowej, nie byłoby ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji”. „Hasło PTEZ brzmi: „Z energią kojarzymy ciepło”. Od dziś możemy mówić  Z energią kojarzymy ciepło, a ciepło kojarzymy z ministrem Tchórzewskim” – powiedział w swojej laudacji prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat. Nagroda „Przyjaciela Kogeneracji” będzie wręczana na kolejnych edycjach kongresu. Wyróżnienie będzie przyznawane osobom i instytucjom aktywnie działającym na rzecz rozwoju tego segmentu energetyki i ciepłownictwa w naszym kraju.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski zwracając się do uczestników Kongresu przedstawił stan przygotowań Strategii rozwoju kogeneracji. Wyraził nadzieję, że prace nad dokumentem zostaną sfinalizowane pod koniec 2019 r. Minister odniósł się do podjętych już działań, które mają wspierać rozwój kogeneracji w naszym kraju. Podkreślił  znaczenie i rolę kogeneracji w tworzonej polityce energetycznej Polski do 2040 r. i zaznaczył, że Ministerstwo Energii i rząd przywiązują dużą wagę do wspierania projektów umożliwiających wytwarzanie energii elektrycznej  i ciepła w skojarzeniu.

Podczas pierwszego panelu Wojciech Dąbrowski, prezes PTEZ i PGE Energia Ciepła odniósł się do kwestii wyzwań stojących przed branżą: „Przed nami ogromne nakłady inwestycyjne związane z dostosowaniem naszych zakładów do wymogów polityki klimatycznej. Wiemy, jednak że przełożą się one przede wszystkim na poprawę jakości powietrza i zdrowia (…)”. Piotr Górnik, Prezes Zarządu Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. zwrócił uwagę na potencjał polskiej gospodarki i korzystnych uwarunkowań prawnych: „Jeżeli chodzi o wsparcie dla kogeneracji, to w Polsce mamy lepszą sytuację niż kraje skandynawskie. W Finlandii nie ma zupełnie wsparcia i elektrociepłownie funkcjonować muszą w komercyjnym otoczeniu. W Szwecji też nie ma wsparcia dla kogeneracji – zakłady mogą liczyć na nie jedynie gdy używana jest biomasa. Podobnie w Norwegii (…)”.

Prezes PGNiG TERMIKA SA Jarosław Głowacki odniósł się do roli samorządów w efektywnym realizowaniu projektów kogeneracji. Wyraził nadzieję, że uda się wykorzystać lokalny i regionalny potencjał, we współpracy z podmiotami z branży elektrociepłowniczej. Podkreślił, że w samorządach wyraźnie widoczny jest trend do rozwoju nowoczesnych systemów ciepłowniczych dla mieszkańców, systemów likwidujących tzw. „niską emisję”.

O znaczeniu kogeneracji w trosce o środowisko naturalne mówił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek. W jego opinii wsparcie kogeneracji w Polsce zapewni krajowi skok cywilizacyjny w zakresie ciepłownictwa. Anna Kędziora-Szwagrzak, Prezes Zarządu Veolia Energia Łódź S.A., przywołała przykład działań podjętych przez Spółkę w Wielkopolsce, gdzie ciepło odpadowe z zakładów VW jest wykorzystywane do zaopatrywania w ciepło Poznania.

Na wyzwania stojące przed ciepłownictwem i energetykę zwrócił uwagę Przemysław Kołodziejak, Wiceprezes Zarządu PGE Energia Ciepła S.A. Zaznaczył, że obecnie około 75% ciepła w kraju powstaje poprzez wykorzystanie węgla. W jego opinii, wiąże się to z koniecznością poniesienia znaczących inwestycji w modernizację i budowę nowych ciepłowni.

Tomasz Wilczak, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych PGNiG TERMIKA S.A., ogłosił, że w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie za 6-7 lat do użytku oddany zostanie nowy blok gazowy o mocy 500 MW, który będzie głównym źródłem energii w tym zakładzie.

Wraz z zakończeniem tegorocznego Kongresu wystartowały przygotowania kolejnego spotkania ekspertów, którzy już za rok spotkają się by wspólnie dyskutować o przyszłości kogeneracji w naszym kraju.