Czy kogeneracja odegra kluczową rolę w transformacji energetycznej Polski? II Kongres Kogeneracji już w październiku

Coraz wyraźniej widać, że rozwój kogeneracji może stanowić szansę dla polskiego sektora elektroenergetycznego, w kontekście ochrony klimatu, ambitnych planów transformacji energetycznej i celów neutralności klimatycznej. Jednym z narzędzi, które ma przyspieszyć inwestycje w tym obszarze, jest nowy mechanizm wsparcia wprowadzony ustawą o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz pakietem aktów wykonawczych, który obowiązuje od ponad roku. O tym, jaki jest jego wpływ na rozwój kogeneracji w Polsce, będą dyskutować eksperci, samorządowcy i przedstawiciele administracji rządowej podczas II Kongresu Kogeneracji, który w dniach 19-21 października odbędzie się w Kazimierzu Dolnym.

Wśród tematów dyskusji panelowych znajdą się kwestie, wokół których koncertuje się uwaga całej branży ciepłowniczej i sektora elektroenergetycznego. Uczestnicy wydarzenia przyjrzą się bliżej m.in.: strategii Europejskiego Zielonego Ładu i przyszłości kogeneracji po 2050 roku. Eksperci branżowi zgromadzeni w Kazimierzu będą rozmawiać o roli wytwarzania energii i ciepła w skojarzeniu w ramach EZŁ.

Środowiskiem, który z dużą uwagą śledzi zmiany prawne w obszarze troski o klimat są polscy samorządowcy. Obecnie wiele ciepłowni i elektrociepłowni pozostaje własnością samorządów i to one muszą realizować projekty inwestycyjne i modernizacyjne, aby móc sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym emisji zanieczyszczeń. Stąd też w  II Kongresie Kogeneracji wezmą udział także przedstawiciele władz samorządowych. Będą oni dyskutować między innymi o roli i miejscu samorządów w rozwoju polskiego ciepłownictwa i kogeneracji.

Podczas wydarzenia organizowanego przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych podjęty zostanie również temat zastosowania nowoczesnych technologii kogeneracyjnych w realizacji celów polityki klimatycznej UE. Do udziału w dyskusji zaproszono przedstawicieli firm, zajmujących się wdrażaniem innowacji w sektorze elektroenergetycznym.

Swoją obecność podczas tegorocznego Kongresu potwierdzili m.in.

Panel I | Nowy model Rynku Ciepła

 • Sławomir Burmann, Doradca Prezesa Zarządu, Veolia Energia Polska
 • Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna
 • Piotr Górnik, Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska
 • Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu
 • Artur Soboń, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu, PGNiG TERMIKA
 • Paweł Szczeszek, Prezes Zarządu, Enea

Panel II | Europejski Zielony Ład – kogeneracja w 2050 roku

 • Piotr Czopek, Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu
 • Piotr Górnik, Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska
 • Mec. Zbigniew Kozłowski, Partner, DWF Poland
 • Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrza
 • Małgorzata Mika-Bryska, Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych, Veolia Energia Polska
 • Agnieszka Sińska-Głowacka, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Urząd Miasta Łodzi
 • Jacek Szymczak, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Panel III | Rola kogeneracji w procesie rozwoju gmin

 • Janusz Dobrosielski, Prezes Zarządu, PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona
 • Jarosław Głowacki, Wiceprezes Zarządu, PGNiG TERMIKA
 • Przemysław Kołodziejak, Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła
 • Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Piotr Sprzączak, Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa, Ministerstwo Klimatu
 • Kazimierz Stec, Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu

Panel IV | Nowoczesne technologie dla kogeneracji

 • Jan Andersson, Menedżer ds. rozwoju rynku, Wärtsilä
 • Krzysztof Figat, Prezes Zarządu, Polimex Mostostal
 • Norbert Grudzień, Wiceprezes Zarządu, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
 • Jan Pic, Wiceprezes Zarządu, Veolia Energia Poznań
 • Wiesław Różacki, Dyrektor Wykonawczy na Polskę, Mitsubishi Power Europe oddział w Polsce
 • Roman Szerszeń, Dyrektor Generalny, Valmet Technologies

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły Ministerstwo Klimatu i Ministerstwo Aktywów Państwowych. Szczegółowy program Kongresu Kogeneracji znajduje się na oficjalnej stronie wydarzenia kongreskogeneracji.pl.