Czy i jak Państwo wspiera rozwój kogeneracji podczas debaty PTEZ i Ministerstwa Energii

Obowiązujący obecnie mechanizm wsparcia dla rozwoju kogeneracji kończy się w 2018 roku. Ministerstwo Energii planuje, że ustawa o nowym systemie wsparcia dla kogeneracji zacznie funkcjonować od początku 2019 roku, a pierwsza aukcja odbędzie się w połowie 2019 roku - poinformował wiceminister energii Tomasz Dąbrowski podczas debaty „KOGENERACJA – czyste powietrze dla miast – jak Państwo wspiera rozwój kogeneracji?” zorganizowanej 15 października 2018 r. przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych we współpracy z Ministerstwem Energii.

„Do końca roku ta ustawa zostanie uchwalona, tak by ten mechanizm mógł zacząć funkcjonować od 1 stycznia przyszłego roku, przy czym przewidujemy, że pierwsza aukcja i nabory będą przeprowadzone mniej więcej w połowie roku” – powiedział podczas Debaty PTEZ wiceminister Tomasz Dąbrowski.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) zorganizowało cykl debat z udziałem władz rządowych, parlamentarzystów, samorządowców, wytwórców energii elektrycznej i ciepła, a także operatorów sieci cieplnych i środowiska naukowego, których celem było przedstawienie korzyści z rozwoju kogeneracji jako efektywnego sposobu redukcji zanieczyszczeń i poprawy komfortu życia mieszkańców miast.

Dotychczas debaty odbyły się w Katowicach, Krakowie, Łodzi i Poznaniu. Kolejna z nich miała miejsce w Ministerstwie Energii w Warszawie.

„Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych od lat promuje technologię kogeneracyjną, jako najbardziej wydajny i bezpieczny dla środowiska sposób wytwarzania energii elektrycznej i ciepła” – wyjaśnił Wojciech Dąbrowski, prezes PTEZ. „Należy dążyć do tego, aby istniejące ciepłownie i kotłownie zamienić na jednostki kogeneracyjne, co spowoduje, że systemy ciepłownicze staną się systemami bardziej efektywnymi. Dodatkowo dzięki zastosowaniu kogeneracji będzie możliwość szerszego korzystania ze środków publicznych” – dodał prezes.

„Kogeneracja oraz sektor ciepłownictwa zajmują bardzo istotne miejsce w opracowywanych obecnie dokumentach strategicznych, polityce energetycznej w Polsce oraz Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030” – podkreślił wiceminister energii, Tomasz Dąbrowski oraz dodał, że „Polityka Energetyczna w Polsce” jest to dokument, który od dawna jest już oczekiwany przez sektor energii. „Chciałbym powiedzieć, że prace nad tym dokumentem są już praktycznie na ukończeniu. W najbliższym czasie będziemy ten dokument przedstawiać do publicznej wiadomości. Zakładamy, że będzie to miało miejsce przed COP24 w Katowicach” – zapewnił wiceminister.

„Należy podkreślić, że produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji jest procesem umożliwiającym znaczne podniesienie efektywności wykorzystania nośników energii” – powiedział Tomasz Dąbrowski oraz dodał, że w zakresie roli kogeneracji jako istotnego elementu wpływającego na bezpieczeństwo dostaw ciepła do odbiorców, polityka energetyczna Polski przewiduje dążenie do wzrostu liczby efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych, który będzie osiągnięty poprzez m.in. uciepłownienie elektrowni oraz budowę nowych jednostek kogeneracji. Według wiceministra energii, możliwe to będzie dzięki wprowadzeniu nowego mechanizmu otwarcia dla energii elektrycznej wysokosprawnej kogeneracji.

Zdaniem wiceministra środowiska, Sławomira Mazurka, kogeneracja jest doskonałym mechanizmem w realizacji nie tylko „tego porozumienia globalnego ale też tego, o czym mówił premier Morawiecki w swoim expose, o dokonaniu cywilizacyjnego skoku, jakim jest zapewnienie dobrej jakości powietrza w miastach”.

Wiceminister wspomniał również o tym, że ministerstwo środowiska ma swój wkład w edukowanie polskiego społeczeństwa w tematyce kogeneracji, bo jak mówił Mazurek „w tych wszystkich miastach, w których odbywają się spotkania, których do tej pory zrobiliśmy 1500, zawsze mówimy też o kwestiach związanych z ciepłem systemowym i sieciowym, które są najlepszym narzędziem do walki z smogiem”.

W trakcie debaty rozmawiano o zaletach i korzyściach rozwoju kogeneracji. Uczestnicy zgodnie potwierdzili, że kogeneracja jest doskonałym narzędziem do ochrony i poprawy jakości powietrza oraz najbardziej efektywnym sposobem wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, wpływającym na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców miast. „Mamy nadzieję, że 1 stycznia 2019 nowy system już będzie działał, w zmienionej formie i będzie zapewniał dotychczasowym producentom dalsze funkcjonowanie, a także będzie stanowił impuls inwestycyjny dla firm, które będą podejmowały przedsięwzięcia w obszarze kogeneracji” – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PTEZ.

Obecnie trwają rozmowy z Komisją Europejską w ramach procesu petryfikacji nowego mechanizmu wsparcia dla energii elektrycznej z kogeneracji. Wejdzie on w życie 1 stycznia 2019 roku, a pierwsze aukcje i nabory zostaną przeprowadzone w drugiej połowie 2019 roku.