Czerwiec pod znakiem kogeneracji

Pod koniec czerwca eksperci i przedstawiciele czołowych firm sektora elektroenergetycznego spotkają się, aby dyskutować na temat rozwoju kogeneracji w naszym kraju. Uwaga uczestników III Kongresu Kogeneracji tym razem będzie koncentrować się wokół europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej i procesu transformacji energetycznej. Kongres, organizowany po raz trzeci przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, odbędzie się w dniach 27-29 czerwca 2022 r. w Kazimierzu Dolnym.

W programie III Kongresu Kogeneracji zaplanowano cztery panele tematyczne:

  • Kogeneracja w dobie wyzwań klimatyczno-energetycznych
  • Wsparcie publiczne w procesie transformacji energetyki
  • Klimatyczny wymiar polityki miejskiej
  • Nowoczesne technologie dla kogeneracji

W trakcie pierwszego panelu poruszone zostaną kwestie związane z kosztami dostosowania sektora do wymagań dyrektyw unijnych. Podjęty zostanie również temat rosnących cen emisji CO2 i wpływu tego zjawiska na bieżącą kondycję przedsiębiorstw energetycznych. Eksperci zastanowią się nad kierunkami rewizji dyrektyw EPBD, EED, RED, jak również sposobami i pomysłami na implementację dyrektywy unijnej RED II w zakresie zazieleniania ciepła.

Drugi blok tematyczny będzie się koncentrował wokół kwestii wsparcia publicznego w procesie transformacji energetyki. Uczestnicy porozmawiają o możliwościach i sposobach pozyskania środków przeznaczonych na rozwój sektora energetycznego. Podjęty zostanie temat funkcjonowania Funduszu Transformacji Energetyki oraz źródeł finansowania inwestycji służących transformacji energetyki, w tym rozwijania kogeneracji gazowej. Eksperci podejmą również zagadnienia usprawnienia mechanizmu wsparcia kogeneracji.

Trzeci panel będzie poświęcony perspektywie samorządowej polityki klimatycznej i konieczności inwestycji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. W trakcie debaty podjęty zostanie temat planów adaptacji miast do zmian klimatu. Uczestnicy Kongresu przyjrzą się rozwiązaniom służącym wzmocnieniu klimatycznego wymiaru polityki miejskiej. Nie zabraknie odniesień do obecnej współpracy przedsiębiorstw ciepłowniczych z władzami samorządowymi i korzyści wynikających z partnerstwa administracji i świata biznesu.

Uczestnicy czwartego bloku tematycznego przyjrzą się bliżej kwestii zastosowania nowoczesnych technologii w kogeneracji. Dużo miejsca poświęcone zostanie tzw. paliwom przyszłości i rozwiązaniom technologicznym na rzecz środowiska, które mogą być wykorzystane w procesie transformacji energetycznej.

W III Kongresie Kogeneracji wezmą udział przedstawiciele administracji rządowych, instytucji publicznych odpowiadających za obszar energetyki i ochrony środowiska, czołowych przedsiębiorstw branżowych, administracji samorządowej oraz świata nauki. Pełna lista prelegentów dostępna jest na stronie https://kongreskogeneracji.pl/program.

Podczas Kongresu wręczona zostanie statuetka Przyjaciela Kogeneracji. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom i instytucjom, które mają wyjątkowy wkład w działania na rzecz promocji produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. W poprzednich edycjach wydarzenia statuetka Przyjaciela Kogeneracji trafiła (w 2019 r.) do Krzysztofa Tchórzewskiego – ministra energii w latach 2015-2019, (w 2021 r.) do prof. dr hab. Waldemara Kamrata z Politechniki Gdańskiej.

Więcej informacji o Kongresie znajdują się na stronie http://www.kongreskogeneracji.pl