Ciepłownictwo w dialogu z młodymi. Stawiamy na edukację

W ostatni poniedziałek maja odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Kawa z Kogeneracją”. Temat wideokonferencji z udziałem dziennikarzy i przedstawicieli przedsiębiorstw-członków Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych brzmiał „Edukacja na rzecz klimatu”. Rozmowy uczestników spotkania koncentrowały się wokół roli firm energetycznych i ciepłowniczych w edukacji na temat zmian klimatu i zwiększaniu świadomości społecznej, dotyczącej produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Gośćmi spotkania byli:

  • Pani Katarzyna Grudzień – koordynatorka projektów CSR w Fundacji Veolia Polska;
  • Pan Jacek Ławrecki – dyrektor ds. komunikacji w Fortum, członek Zespołu ds. promocji kogeneracji PTEZ;
  • Pani Magdalena Jarząbek – creative managerka kampanii „Kraina GOZ”;
  • Pani Karolina Buczkowska – project managerka kampanii „Kraina GOZ”;
  • Pani Katarzyna Dudzin – główny specjalista ds. komunikacji korporacyjnej w PGE Energia Ciepła;
  • Pani Agnieszka Dietrich – rzecznik prasowy PGE Energia Ciepła.

W świecie Profesora GOZ

Przedstawiciele firmy Fortum przybliżyli założenia kampanii „Kraina GOZ”. Podkreślili zainteresowanie projektem ze strony placówek oświatowych oraz zwrócili uwagę na sposoby skutecznego dotarcia do dzieci i młodzieży, w dobie rozwoju nowych technologii komunikacyjnych i w obliczu wyzwań, przed jakimi stanęli uczniowie i nauczyciele w obliczu pandemii koronawirusa.

– Cieszymy się, że możemy realizować kampanię, która ma na celu budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie gospodarki cyrkularnej. Wierzymy, że skuteczne wdrożenie koncepcji GOZ w praktyce zależy od nas wszystkich – firm, takich jak Fortum, ale też władz, organizacji pozarządowych i wszystkich nas jako świadomych konsumentów i obywateli – podkreśla Jacek Ławrecki, dyrektor ds. komunikacji w Fortum.– Jeśli chodzi o naszą kampanię, to jest ona realizowana na kilku poziomach, w zależności od grupy docelowej. Dla najmłodszych przygotowane są cztery lekcje na temat GOZ – na platformie GOZedu.pl. Dla dorosłej publiczności mamy podcasty, publikowane w każdą środę o 20:30, na platformach streamingowych, jak również na GOZcast.pl. – zaznacza Magdalena Jarząbek z Fortum. – Uzupełnieniem jest konto na Instagramie, gdzie mówimy o różnych problemach dotyczących globalnego ocieplenia, ekologii, zdrowego stylu życiu. Wszystkie nasze działania łączy prof. GOZ – postać niekoniecznie prawdziwa, ale mówiąca o prawdziwych problemach, w którą wciela się aktor Tomasz Olejnik.. Chcemy żeby inspirował do zmiany nawyków i przekonywał, że dokonując wyborów, mamy wpływ na otaczający nas świat – to czy coś się zmieni, zależy od dokonywanych przez nas na co dzień wyborów. Tak naprawdę każdy z nas może się stać profesorem i profesorką GOZ w swoim otoczeniu.

 Myślę, że największa nadzieja jest w młodym pokoleniu – dzieci nie mają jeszcze nawyków, które dorosłym tak trudno zmienić i przede wszystkim wierzą w swoją sprawczość. To świetna podstawa, aby stały się najlepszymi ambasadorami i ambasadorkami zmian w duchu GOZ. W ramach Krainy GOZ dla dzieci przygotowaliśmy GOZedu, czyli interaktywną platformę edukacyjną, na której docelowo chcemy opublikować cztery lekcje nt. Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Zarys kursów został przygotowany przed dyplomowaną nauczycielkę, a treści pokrywają się z podstawą programową. Lekcje prowadzi prof. GOZ i to właśnie na jego postaci opieramy wyjątkowość kursu – mówi Karolina Buczkowska, project managerka kampanii „Kraina GOZ”.

Aktywizacja społeczności lokalnych

W trakcie spotkania rozmawiano również o projektach realizowanych przez Fundację Veolia Polska – m.in. programie „Ciepło dla Miast”, realizowanym we współpracy z UNPE/GRID-Warszawa czy inicjatywie Szkoła Liderów Miast.

 „Ciepło dla Miast” to jeden z wielu projektów prowadzonych przez Fundację. Celem jest edukowanie społeczeństwa w kwestiach ekologii i ochrony środowiska. Program jest adresowany do dzieci i młodzieży, ale pośrednio również do dorosłych. We współpracy z UNPE/GRID-Warszawa stworzyliśmy ekologiczną odmianę gry Minecraft (Ecocraft), w której odtworzone zostały elementy urbanistyczne Warszawy i Poznania, które wymagały rewitalizacji – wyjaśnia Katarzyna Grudzień z  Fundacji Veolia Polska. – Dzieci i młodzież, biorące udział w projekcie uzyskały wiedzę na temat problemów miast i następnie mogły odpowiedzieć na te wyzwania, proponując strategiczne rozwiązania. Mogły przekształcić wskazane obszary, żeby były bardziej ekologiczne, bardziej przyjazne dla mieszkańców. Warto podkreślić, że włodarze miast dostali plany, w jaki sposób chcą przekształcić swoje tereny, żeby zapobiegać zmianom klimatycznym.

Szkoła Liderów Miast to projekt, który buduje sieć aktywnych liderów miejskich, poszerzając ich myślenie strategiczne o regionie. Beneficjentami są przedstawiciele lokalnych władz, organizacji pozarządowych, biznesu oraz ośrodków akademickich.

– Dedykujemy go wszystkim, którym leży na sercu dobro lokalnych społeczności czy danego miasta. Nie są tylko politycy, czy urzędnicy, ale osoby zaangażowane i chętne do działania: przedstawiciele biznesu, lokalni aktywiści czy członkowie organizacji pozarządowych. W skrócie: wszyscy, „którym zależy”  zaznacza Katarzyna Grudzień. – Realizowane są kursy i szkolenia na temat zmian klimatu, zarządzania zespołem, zarządzania kryzysowego, troski o środowisko naturalne. W ten sposób popularyzujemy kluczowe dla społeczności lokalnych kwestie i zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju. Tworzymy platformę współpracy na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu – poprzez wkład uczestników pochodzących z różnych środowisk, reprezentujących różne punkty widzenia. Program ma wartość networkingową – wyposaża w wiedzę, ale również pomaga stworzyć sieć osób, z którymi można w przyszłości realizować wartościowe inicjatywy.

W świecie Kota Ciepłosława

Projektem, który cieszył się w ostatnim roku ogromnym zainteresowaniem ze strony placówek oświatowych w całym kraju była inicjatywa PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, pn. „Przygody Kota Ciepłosława”. Celem programu jest edukacja dzieci na temat tego, jak powstaje ciepło i energia elektryczna, jakie są zalety tzw. ciepła sieciowego, oraz w jaki sposób można oszczędzać energią elektryczną i ciepło.

– Bohaterem projektu jest Kot Ciepłosław. Powstał z potrzeby i chęci edukacji najmłodszych mieszkańców naszego kraju na temat ciepłownictwa i energetyki. Inicjatywa skierowana jest do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych – podkreśla Agnieszka Dietrich z PGE Energia Ciepła. – Projekt spełnia kryteria podstawy programowej. Patronat nad programem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pomiędzy wrześniem 2020 a marcem 2021 odbyła się 1. edycja programu, w której udział wzięło 521 szkół!

–  Ciepłownictwo to w dużej mierze działalność lokalna. PGE Energia Ciepła stara się być blisko mieszkańców miast, w których prowadzi swoją działalność, angażując się w wiele projektów ważnych dla lokalnych społeczności, w ich najbliższym otoczeniu –  zaznacza Katarzyna Dudzin z PGE Energia Ciepła. – Nie do przecenienia są osobiste spotkania z mieszkańcami. Podczas Dni Otwartych Elektrociepłowni mamy ku temu znakomitą okazję. Jednym z lokalnych projektów edukacyjnych angażujących całe rodziny jest natomiast „Rodzinna Olimpiada Energetyczna”. To wydarzenie on-line, które łączy w sobie elementy nauki, rodzinnej zabawy i rywalizacji – dodaje Katarzyna Dudzin.

W trakcie spotkania poruszono kwestię zainteresowania odbiorców tego rodzaju inicjatywami, wiedzą na temat konieczności troski o środowisko i edukacji dotyczącej ciepłownictwa i elektroenergetyki. Podjęto także temat wykorzystania tworzonych materiałów edukacyjnych przez placówki oświatowe i nauczycieli, realizujących tzw. podstawę programową. Rozmawiano również o aktywizacji osób dorosłych i metodach dotarcia z przekazami do tej grupy docelowej.

*** *** ***

Spotkania z cyklu Kawa z Kogeneracją stanowią przestrzeń dialogu pomiędzy przedstawicielami mediówi ekspertami Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych nt. funkcjonowania branży ciepłowniczej i elektroenergetycznej, działalności zrzeszonych przedsiębiorstw, zmian w prawie istotnych z punktu widzenia sektora, jak i całokształtu gospodarki.