Artur Soboń. Nowe cele redukcji emisji a podział środków w ciepłownictwie

Artur Soboń - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Rozmowa nagrana podczas II Kongresu Kogeneracji, w ramach projektu Transformacja 2050.

Więcej informacji o inicjatywie na stronie: https://transformacja2050.pl/ 
Więcej informacji o II Kongresie Kogeneracji na stronie: https://kongreskogeneracji.pl/