Aktywizowanie społeczności lokalnych. Fundacja Veolia Polska edukuje i inspiruje

Transformacja energetyczna i zmiana postaw społecznych w zakresie troski o czyste powietrze, jak również zwiększanie świadomości konsekwencji zmian klimatu, nie będą możliwe bez aktywnej postawy przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego. Od wielu lat czołowe spółki branży ciepłowniczej realizują szereg projektów, których celem jest uwrażliwianie społeczeństwa na temat konieczności troski o środowisko i naszą planetę, jak również edukowanie w zakresie produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Wirtualnie zmieniając rzeczywistość

Jedną z inicjatyw wartych zaprezentowania jest projekt Fundacji Veolia Polska pn. Ciepło dla Miast”. Stanowi on naturalną kontynuację dotychczasowych doświadczeń i działań prowadzonych przez Fundację we współpracy z władzami lokalnymi w całej Polsce, na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zurbanizowanych. Jest także flagowym przykładem współpracy międzysektorowej wokół zmian klimatycznych i dostosowania miast do nowych wyzwań środowiskowych.

 Inicjatywa została zrealizowana we współpracy z Centrum UNEP/GRID Warszawa, a do jej realizacji wykorzystano ekologiczną odmianę bardzo popularnej gry „Minecraft” o nazwie „Ekocraft”. W tej grze odwzorowane zostały konkretne obszary w dwóch miastach: w Warszawie i Poznaniu, które wymagały rewitalizacji – podkreśla Katarzyna Grudzień, koordynator projektów CSR w Fundacji Veolia Polska. – Dzieci, młodzież i wszystkie osoby, które brały udział w projekcie, najpierw były uczestnikami warsztatów, podczas których uzyskały wiedzę na temat tego, z jakimi problemami środowiskowymi zmagają się polskie miasta, a następnie miały zaproponować swoją, odporną na zmiany klimatu wersję tych obszarów. Zainteresowanie było ogromne. Przy współpracy z samorządami Warszawy i Poznania, tysiące osób głosowało poprzez specjalną stronę i można powiedzieć, że włodarze dostali gotowe plany, jak mieszkańcy chcieliby przekształcić tereny, żeby zapobiegać niekorzystnym efektom zmian klimatu i żeby były one dla nich bardziej przyjazne.

Udział w grze wymaga od graczy wyjścia w teren – dokonania obserwacji, zrobienia zdjęć, doświadczenia przestrzeni bezpośrednio. Łączy zatem świat wirtualny z rzeczywistością. Zebrane dane gracze wykorzystują do zbudowania świata, który jak najbardziej przypomina ten namacalny, oglądany przez nas na co dzień. Jednocześnie gracze mają możliwość ingerowania w wygląd udostępnionego na serwerze świata i przedstawienia swojej wizji przestrzennej. Dzięki temu „Ciepło dla Miast” pomaga aktywizować lokalną społeczność. Zaszczepia wśród mieszkańców ideę lokalnego planowania przestrzeni w zrównoważony sposób oraz identyfikuje potencjalnych liderów, którzy będą wspierać ten proces w długofalowej perspektywie.

Dla lokalnych społeczności

Fundacja Veolia Polska nie zapomina o aktywizacji społeczności poprzez projekt Szkoła Liderów Miast. Jest to program, który zakłada tworzenie sieci aktywnych liderów miejskich, poszerzając ich myślenie strategiczne o regionach. Beneficjentami projektu są przedstawiciele lokalnych władz, organizacji pozarządowych, biznesu oraz ośrodków akademickich. Kilkumiesięczny program treningowy Szkoła Liderów Miast oferuje wsparcie ekspertów w dziedzinie rozwoju miast i przywództwa lokalnego oraz pomaga zbudować sieć aktywnych mieszkańców, którzy wspólnie pracują nad rekomendacjami rozwojowymi dla swoich metropolii. W dotychczasowych 4. edycjach programu wzięło udział już 172 liderów z 11 miast: Mielca, Ełku, Legionowa, Łodzi, Zgierza, Pabianic, Łomży, Dobrego Miasta, Lidzbarka Warmińskiego, Ornety, Braniewa i Poznania.

– Projekt jest skierowany do wszystkich osób, którym leży na sercu dobro danego miasta. W czasie szkoleń uczestnicy zostają wyposażeni w podstawowe umiejętności zarządzania (również zarządzania kryzysowego), ale także uczą się o zmianach klimatu oraz ich wpływie na życie w mieście – podkreśla przedstawicielka Fundacji Veolia Polska.

Kształtowanie młodego pokolenia

 Szereg akcji edukacyjnych kierujemy głównie do dzieci i traktujemy je jako „wdzięcznych ambasadorów”, ponieważ nic bardziej nie mobilizuje rodzica np. do odpowiedniego sortowania czy w ogóle podjęcia sortowania śmieci, jak uwaga zwrócona kilkukrotnie przez jego pociechę. Natomiast mamy również programy, które są skierowane do osób dorosłych. Niedługo wystartuje program „Wyłącz, zakręć, oszczędzaj”, który jest adresowany ściśle do mieszkańców spółdzielni, gdzie Veolia działa jako dostawca mediów. Będziemy dzielić się z mieszkańcami bloków eko-poradami, które będą dotyczyły różnych obszarów: oszczędzania wody, energii, ciepła czy właściwej segregacji śmieci – dodała Katarzyna Grudzień.

Ważnym projektem z punktu widzenia troski o zasoby jest inicjatywa „NaprawiaMY z Veolią”. To program realizowany przez Fundację Veolia Polska i partnerów, skierowany do wszystkich, którzy chcieliby współtworzyć miejsce aktywności sąsiedzkiej, oparte na idei naprawiania i ponownego wykorzystywania przedmiotów. Wiele sprzętów mogłoby nadal nam służyć, gdybyśmy tylko wiedzieli, gdzie lub jak możemy je naprawić. W Polsce wciąż jest wiele osób, które potrafią naprawiać sprzęty. Jest też wiele osób, które chciałyby się tego nauczyć. Dlatego Fundacja Veolia Polska stworzyła program, który wspiera inicjatywy rozwijające ideę kawiarenek naprawczych.

*** *** ***

O roli firm energetycznych i ciepłowniczych w edukacji na temat zmian klimatu i zwiększaniu świadomości społecznej, dotyczącej produkcji energii elektrycznej i ciepła rozmawiali uczestnicy dziennikarze i przedstawiciele przedsiębiorstw-członków Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych podczas kolejnego spotkania „Kawa z Kogeneracją” pt. „Edukacja na rzecz klimatu”