25 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o promowaniu kogeneracji

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wprowadza nowy system wsparcia dla jednostek kogeneracji, który zastąpi obowiązujący do końca ubiegłego roku system oparty o świadectwa pochodzenia.

Proponowany mechanizm zapewni zarówno stymulowanie budowy nowych jednostek kogeneracji, jak i utrzymanie produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w istniejących jednostkach, które z powodu luki finansowej w kosztach operacyjnych, bez wsparcia nie mogłyby funkcjonować. Poprzez rozwój wysokosprawnej kogeneracji Ustawa ma poprawić efektywność wykorzystania nośników energii i znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo dostaw zarówno energii elektrycznej do krajowego systemu elektroenergetycznego, jak i ciepła do odbiorców przyłączonych do systemów ciepłowniczych. Jednym z istotnych celów nowego systemu wsparcia kogeneracji jest poprawa jakości powietrza w miastach.

Przyjęty w ustawie system wsparcia podlega procedurze notyfikacji Komisji Europejskiej. Obecnie trwają prace w tym zakresie.

Tekst Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji jest dostępny w Dzienniku Ustaw pod pozycją 42:

Tekst Ustawy