Zmiany w PTEZ: Dorota Jeziorowska nową Dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych

Od początku września kierownictwo nad Polskim Towarzystwem Elektrociepłowni Zawodowych, najważniejszą organizacją skupiającą elektrociepłownie produkujące ciepło oraz chłód i energię elektryczną w kogeneracji, objęła Dorota Jeziorowska. Zastąpiła na tym stanowisku dr inż. Janusza Ryka, który przez trzy dekady zarządzał PTEZ.

Dorota Jeziorowska to absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Aktualnie kończy również studia magisterskie na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji oraz realizuje pracę doktorską na AGH w Krakowie.

Dyrektor Jeziorowska prowadziła działalność naukową w obszarze energetyki od 2012 r., współpracując m.in. z IGSMiE PAN. Od 2015 r. jej działalność zawodowa skupiała się na obszarze regulacji w energetyce. W tym czasie pracowała w administracji rządowej (w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Energii oraz Ministerstwie Aktywów Państwowych), odpowiadając za obszary ciepłownictwa i kogeneracji.

Prowadziła m.in. prace legislacyjne w zakresie przepisów taryfowych dla ciepła oraz proces notyfikacji do Komisji Europejskiej mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Zajmowała się również procesami legislacyjnymi wprowadzającymi system wsparcia CHP do porządku prawnego oraz zapewniającymi jego właściwe funkcjonowanie. Brała udział w negocjacjach dokumentów w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej na forum UE oraz w pracach nad ich implementacją do prawodawstwa krajowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w spółkach branży energetycznej funkcjonujących w obszarach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz ich przesyłu i dystrybucji (PGE Energia Ciepła S.A., Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.). Zajmowała się tematyką regulacji oraz rynku ciepła.

Dorota Jeziorowska jest autorką kilkudziesięciu artykułów i publikacji naukowych w zakresie energetyki w tym: ciepłownictwa, kogeneracji, efektywności energetycznej i problematyki transformacji energetycznej oraz górnictwa.

– Obecnie branża ciepłownicza i cały sektor elektroenergetyczny stoją przed szeregiem wyzwań zarówno dotyczących polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, jak i praktycznej strony realizacji szeroko pojętej transformacji w kierunku źródeł zero- i niskoemisyjnych podkreśliła Dorota Jeziorowska, Dyrektor PTEZ. – Niemniej ważne pozostają kwestie dotyczące kryzysu energetycznego i konieczności zabezpieczenia dostaw ciepła i energii elektrycznej, w obliczu rosnących cen surowców. Stąd tak ważna rola organizacji takich jak Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, które mogą zabierać aktywny głos w debacie publicznej na temat kierunków transformacji i wskazywać na potrzeby sektora w zakresie wsparcia inwestycji, usprawnienia procedur administracyjnych czy koniecznych zmian legislacyjnych.

– Przed nami dekada przemian w sektorze elektroenergetycznym i ciepłowniczym. Jako PTEZ chcemy nadal zabierać głos w najważniejszych dla naszej branży kwestiach. Jestem pewien, że doświadczenie Pani Doroty Jeziorowskiej, zdobyte zarówno we współpracy z środowiskiem naukowym, administracją publiczną i pracą w przedsiębiorstwach branżowych, zaowocują wieloma cennymi inicjatywami, wspierającymi transformację sektora elektroenergetycznego w Polsce powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes PTEZ i PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Jednocześnie pragnę gorąco podziękować dotychczasowemu Dyrektorowi PTEZ, Panu Januszowi Rykowi, który kierował organizacją przez blisko trzy dekady tworzenia nowoczesnego ciepłownictwa w naszym kraju. W tym okresie dokonały się zmiany, które z perspektywy czasu można uznać za rewolucyjne, a wielu z nich nie udałoby się przeprowadzić gdyby nie aktywność Towarzystwa oraz tworzenie atmosfery współpracy i dialogu.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych jest organizacją skupiającą elektrociepłownie produkujące w Polsce ciepło oraz chłód i energię elektryczną w kogeneracji. Celem Towarzystwa jest promocja wykorzystania i rozwój technologii kogeneracji, jako najbardziej wydajnego i bezpiecznego dla środowiska sposobu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, mającego ogromny wpływ na walkę ze zjawiskiem niskiej emisji i poprawę jakości powietrza w miastach.