Wojciech Dąbrowski wybrany na drugą kadencję prezesa PTEZ

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła, został ponownie wybrany na stanowisko prezesa Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ). Wyboru dokonało Krajowe Zgromadzenie Członków PTEZ, podczas odbywającego się w Kazimierzu Dolnym I Kongresu Kogeneracji.

Prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych podziękował za zaufanie, którym po raz kolejny obdarzyli go przedstawiciele Krajowego Zgromadzenia Członków PTEZ. Podsumował ostatni rok działalności organizacji, a w szczególności jej wkład w założone i konsekwentnie realizowane działania, jakimi były: wprowadzenie nowego systemu wsparcia kogeneracji, założenia mechanizmu rynku mocy, dostosowanie do nowych regulacji unijnych, prace w obszarze nowych taryf oraz rola ciepłownictwa w Polityce Energetycznej Państwa. Wojciech Dąbrowski podkreślił też wagę współpracy z administracją rządową we wprowadzeniu zmian legislacyjnych w obszarze energetyki w minionym roku, a także w prowadzonych działaniach negocjacyjnych z Komisją Europejską. Zadeklarował także kontynuację wspólnych działań w kolejnym roku.

Wojciech Dąbrowski wskazał kluczowe kierunki aktywności Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych w najbliższej przyszłości. Podkreślił znaczenie i rolę organizacji w działaniach na rzecz rozwoju kogeneracji w naszym kraju, w tym konieczność dalszego aktywnego udziału Towarzystwa w ogólnopolskiej i międzynarodowej debacie na temat kształtu energetyki i ciepłownictwa. Jednym z priorytetów prezesa Dąbrowskiego jest dalsza merytoryczna i bliska współpraca z administracją rządową, samorządową i przedstawicielami branży energetycznej oraz ciepłowniczej. Podkreślił rolę PTEZ w promowaniu kogeneracji wśród samorządowców, przedsiębiorców oraz odbiorców indywidualnych, szczególnie w kontekście roli kogeneracji w walce o czyste powietrze w Polsce.

Dziś energetyka to nie tylko skomplikowane procesy technologiczne i kosztowne inwestycje w infrastrukturę techniczną. To również aspekt zdrowotny, ekologiczny, społeczny i ekonomiczny, które coraz wyraźniej wybrzmiewają w debacie publicznejpodkreśla Wojciech DąbrowskiPragniemy uczestniczyć w tej dyskusji, prezentując zalety kogeneracji, jej znaczenie w miksie energetycznym i rolę, jaką może wkrótce odgrywać w produkcji energii i ciepła w naszym kraju dodaje.