Władze

Władzami Towarzystwa są:

  • Krajowe Zgromadzenie Członków
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
  • Sąd Koleżeński

Krajowe Zgromadzenie Członków - jest najwyższą władzą Towarzystwa i jest zwoływane raz do roku przez Zarząd. W Krajowym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem decydującym oraz członkowie honorowi i zaproszeni goście z głosem doradczym.

Zarząd kieruje całokształtem działań Towarzystwa. Składa się z 6 -10 członków, w tym Prezesa i 3 Wiceprezesów.

Prezes Zarządu

Wojciech Dąbrowski
PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Wiceprezesi Zarządu

Sławomir Burmann
Veolia Energia Polska SA
Paweł Jan Majewski
Enea SA
Paweł Szczeszek
Tauron Polska Energia SA

Członkowie Zarządu

Arkadiusz Kosiel
Fortum Silesia SA
Elżbieta Kowalewska
PGE Energia Ciepła SA Oddział Wybrzeże w Gdańsku
Jarosław Maślany
PGNiG Termika SA
Adam Tywoniuk
PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Komisja Rewizyjna – jest powołana do prowadzenia kontroli działalności merytorycznej, finansowej i gospodarczej Towarzystwa

Piotr Górnik
Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
Bogusław Rybacki
ENEA Elektrownia Połaniec SA
Sebastian Wasilewski
PGE Energia Ciepła SA Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy

Sąd Koleżeński – jest powołany do rozstrzygania spraw dyscyplinarnych członków Towarzystwa

Stefan Doroszewski
PGNiG Termika SA
Grzegorz Kotte
ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
Jan Pic
Veolia Energia Poznań SA

Dyrektor PTEZ – prowadzi bieżące sprawy Towarzystwa

Dorota Jeziorowska