Veolia wspiera budowę zrównoważonego osiedla w Łodzi

Wkrótce Łódź wzbogaci się o nowe, zrównoważone osiedle. Projekt zostanie zrealizowany przez dewelopera – Echo Investment i firmę Veolia – wytwórcę energii elektrycznej i ciepła. Będzie to pierwsze osiedle w całości zaprojektowane zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju Miasta Łodzi.

W ramach realizacji inwestycji, w obiektach mieszkaniowych i wielofunkcyjnych dewelopera, będą montowane instalacje fotowoltaiczne, umożliwiające zasilanie zieloną energią części wspólnych budynków, wentylacji i klimatyzacji. Firma Veolia dostarczy także energię z OZE do osiedlowych ładowarek aut elektrycznych.

Nowoczesne osiedle na łódzkim Widzewie

Veolia od wielu lat wytwarza i dostarcza energię elektryczną i ciepło dla mieszkańców Łodzi oraz jest współzałożycielem Łódzkiego Klastra Fala Energii. Realizuje projekt dotyczący rozproszonych źródeł energii na terenie miasta i województwa łódzkiego. Swoje innowacyjne rozwiązania oparte na wykorzystaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wdraża również w budynkach mieszkalnych.

– Partnerstwo z największym deweloperem mieszkaniowym w Polsce umożliwi nam podjęcie wspólnych działań, służących poprawie jakości życia mieszkańców Łodzi. W ramach współpracy zaprojektujemy i uruchomimy pilotażowe instalacje paneli fotowoltaicznych PV, które pozwolą wytwarzać energię elektryczną w miejscu jej użytkowania. Energia ta może być wykorzystana do zasilania części wspólnych budynków np. wind lub oświetlenia, urządzeń wentylacji i klimatyzacji czy stacji ładowania samochodów elektrycznych. – tłumaczy Anna Kędziora-Szwagrzak, prezes zarządu Veolia Energia Łódź. – Obszar naszej współpracy obejmuje także dostarczanie do mieszkań Echo Investment zielonego ciepła, powstającego w lokalnej elektrociepłowni Veolii. W przyszłości planujemy rozszerzyć naszą współpracę o opracowanie i wdrożenie modelu systemu wynajmu oraz współdzielonego użytkowania samochodów elektrycznych w formule „carsharing”.

Ekopakt dla Łodzi

Realizacja projektu zrównoważonego osiedla na łódzkim Widzewie, wpisuje się w założenia strategicznego dokumentu, jakim jest „Ekopakt dla Łodzi”. Określa on działania, jakie w najbliższych latach podejmie Miasto Łódź na rzecz ochrony środowiska i klimatu. „Ekopakt dla Łodzi” obejmuje 5 głównych obszarów działania w sferze ochrony środowiska:

  • dbałość o zieleń i maksymalne poszerzenie terenów zielonych w mieście,
  • walkę o czyste powietrze poprzez termomodernizację oraz kompleksowy program wymiany źródeł ciepła na ekologiczne,
  • gospodarkę odpadami nie tylko poprzez selekcję i ich zagospodarowanie, ale również ograniczenie ilości produkowanych śmieci,
  • konieczną ochronę jakości wody i budowę zbiorników retencyjnych,
  • edukację proekologiczną we wszystkich grupach społecznych od dzieci po seniorów.

– Echo Investment to pierwszy deweloper, który ze swoim projektem wpisuje się zarówno w ideę współtworzenia miasta, która jest fundamentem naszej nowej strategii, jak i w proces zmian pro-ekologicznych. Osiedle, które zbuduje będzie czymś więcej niż tylko zespołem bloków, będą to możliwie samowystarczalne budynki, wykorzystujące odnawialne źródła energii i wodę opadową. Będzie to miejsce, które będzie swoimi funkcjonalnościami zachęcać do zmiany nawyków na lepsze dla środowiska. – mówi Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi. – Cieszę się, że już teraz Echo razem z Veolią angażują się w realizację nowej strategii oraz Ekopaktu dla Łodzi i chcą razem z nami budować odporne i jak najbardziej samowystarczalne miasto

Nowoczesne budownictwo

Nowe osiedle na łódzkim Widzewie będą tworzyć budynki zasilane energią z OZE. W ramach infrastruktury udostępnianej na osiedlu, deweloper zamierza zachęcać do korzystania z transportu rowerowego, oferując m.in. stojaki i wieszaki rowerowe czy stacje naprawy jednośladów. Osiedle będzie przestrzenią wspierającą rozwój elektromobilności i ekonomii współdzielenia, poprzez instalację ładowarek dla e-aut czy zapewnienie wydzielonych miejsc parkingowych dla pojazdów elektrycznych i carsharingu. Kolejną inicjatywą jest użycie wody z retencji do podlewania terenów zielonych. Natomiast efektywniejsze zarządzanie zużyciem prądu i energii cieplnej w każdym mieszkaniu umożliwia system Echo Smart, który nabywcy otrzymują w standardzie.

– Połączenie naszego doświadczenia na rynku deweloperskim i innowacyjnego podejścia do projektowania osiedli z kompetencjami Veolii w zakresie dostarczania zielonej energii, idealnie wpisuje się w strategię rozwoju Łodzi, jako miasta zeroemisyjnego i czystego. Zakłada ona m.in. lokalną produkcję energii z OZE, rozwój infrastruktury rowerowej czy stopniową dekarbonizację transportu. Jako deweloper aktywnie uczestniczymy w tworzeniu przyjaznego miasta przyszłości – budujemy otwarte, wielofunkcyjne kwartały, gdzie duży nacisk kładziemy na jakość przestrzeni społecznej. – mówi Waldemar Olbryk, dyrektor działu projektów mieszkaniowych w Echo Investment. – Mieszkańcom i użytkownikom naszych inwestycji zapewniamy dostęp do infrastruktury, która podnosi komfort życia i sprzyja propagowaniu zachowań proekologicznych. Dzięki partnerstwu z Veolią nasze budynki będą wspierane przez OZE, co zwiększy ich efektywność energetyczną. Testową instalację fotowoltaiczną wykonaliśmy na łódzkiej Fuzji, gdzie zdała egzamin. Szersze wdrożenie planujemy na nowej inwestycji w Łodzi, której budowa ruszy jeszcze w tym roku

[materiał opracowany we współpracy z firmą Veolia]