Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych zaprezentowało Raport o kogeneracji w ciepłownictwie

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) i Ministerstwo Energii zaprezentowało Raport o kogeneracji w ciepłownictwie. Eksperci PTEZ dokonali bilansu branży ciepłowniczej w przededniu rozpoczęcia sezonu grzewczego. Wskazali kluczowe wyzwania w rozwoju kogeneracji w Polsce, na tle przemian następujących w europejskiej i globalnej gospodarce.

Pierwsza edycja „Raportu o kogeneracji w ciepłownictwie” kompleksowo opisuje bieżącą sytuację sektora, potencjał i najważniejsze wyzwania czekające branżę w najbliższych latach.

Raport w sposób syntetyczny prezentuje potencjał polskiej kogeneracji.  Przypomnę, że udało nam się już wprowadzić nowy system wsparcia, a branża wzięła  udział w aukcjach rynku mocy. We współpracy z sektorem pracowaliśmy nad dostosowaniem obowiązującego w Polsce prawa do nowych regulacji unijnych oraz rozpoczęliśmy intensywne prace legislacyjne w obszarze rynku ciepła. W ministerstwie trwają także prace nad założeniami Strategii dla ciepłownictwa, która będzie elementem Polityki Energetycznej Polski do 2040 (PEP 2040) i Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030 – powiedział wiceminister energii Tadeusz Skobel.

Raport opisuje złożoność procesu transformacji ciepłownictwa, będącego efektem zmian prawnych, reakcją na oczekiwania społeczne obejmujące m.in. troskę o środowisko i ochronę klimatu, ale również odpowiedzią na postęp technologiczny.

Kogeneracja w Polsce musi stawić czoła wielu wyzwaniom społeczno-gospodarczym. Kształt energetyki i ciepłownictwa coraz wyraźniej zależy od uwarunkowań środowiskowych, troski o czyste powietrze i poszukiwania skutecznych rozwiązań, pozwalających obniżać koszty produkcji energii elektrycznej i ciepła – podkreślił Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

Cel powstania Raportu i jego główne założenia przedstawił prof. dr hab. inż. Wojciech Bujalski z Politechniki Warszawskiej. – Polska energetyka i ciepłownictwo przechodzą przez okres intensywnej transformacji. Tworząc raport chcieliśmy podsumować aktualną sytuację branży. Raport to fotograficzne spojrzenie na ciepłownictwo oraz próba uchwycenia stanu i perspektyw branży pod koniec drugiej dekady XXI wieku – podkreślił prof. Wojciech Bujalski.

Do przygotowania podsumowania zaproszono ekspertów zajmujących się kwestiami technologicznymi, prawnymi, ekologicznymi i inwestycyjnymi w czołowych polskich przedsiębiorstwach ciepłowniczych:

  • Małgorzatę Mika-Bryską – przewodniczącą Zespołu PTEZ ds. europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej, dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych (Veolia Energia Polska S.A.);
  • Agatę Kurcewicz – przewodniczącą Zespołu PTEZ ds. pomocy publicznej, zastępcę dyrektora ds. Pomocy Publicznej (PGE Energia Ciepła S.A.);
  • Juliusza Jankowskiego – przewodniczącego Zespołu PTEZ ds. rynku mocy, głównego specjalistę ds. legislacji (PGNiG Termika S.A.);
  • Pawła Kalińskiego – wiceprzewodniczącego Zespołu PTEZ ds. rynków ciepła, dyrektora Departamentu Rynku Ciepła (PGE Energia Ciepła S.A.);
  • Arkadiusza Szymańskiego – przewodniczącego Zespołu PTEZ ds. mechanizmów wsparcia, dyrektora Departamentu Regulacji i Pomocy Publicznej (PGE Energia Ciepła S.A.);
  • Stanisława Błacha – przewodniczącego Zespołu PTEZ ds. ochrony środowiska, doradcę Zarządu ds. Polityki Energetycznej (Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.);
  • prof. dr hab. inż. Wojciecha Bujalskiego z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej;
  • Zbigniewa Kajdanowskiego – przewodniczącego Zespołu PTEZ ds. promocji kogeneracji, zastępcę dyrektora Departamentu Komunikacji Korporacyjnej (PGE Energia Ciepła S.A.).

Nad redakcją merytoryczną pierwszej edycji Raportu czuwał dr inż. Janusz Ryk – dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

Raport to kolejna inicjatywa Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, które aktywnie reaguje na trendy w energetyce i stara się odpowiadać na zapotrzebowanie przedsiębiorstw ciepłowniczych i energetycznych – powiedział dr inż. Janusz Ryk, dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

Raport o kogeneracji w ciepłownictwie, przygotowany przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.ptez.pl.