PGNiG TERMIKA modernizuje Elektrociepłownię Pruszków

Rozpoczął się kolejny etap modernizacji Elektrociepłowni Pruszków w kierunku niskoemisyjnych źródeł paliw. PGNiG TERMIKA podpisała umowę na budowę maszynowni silników gazowych wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu. Koszt inwestycji to ponad 98 mln złotych.

Nowe źródło ciepła i energii elektrycznej dla Pruszkowa i okolic

Maszynownia silników gazowych, stanowiąca nowe źródło produkujące energię elektryczną i ciepło w układzie kogeneracji dla aglomeracji Pruszkowa, Piastowa i sąsiednich miejscowości, zostanie wybudowana przez konsorcjum firm Instal Warszawa S.A. (lider konsorcjum) oraz Energy Solutions Sp. z o.o. (partner konsorcjum). Zakończenie inwestycji planowane jest na IV kwartał 2023 roku, a jej koszt to 98 547 000 zł netto.

Elektrociepłownia Pruszków to ważny punkt na mapie aglomeracji warszawskiej. Wytwarzane w niej ciepło dociera do ok. 60% mieszkańców Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. Naszym celem jest zadbanie o to, aby produkcja tego ciepła odbywała się w sposób jak najbardziej przyjazny środowisku, a sam zakład nie popadł w stagnację i został dostosowany do obowiązujących w kraju wymagań środowiskowych – powiedział Jarosław Maślany, Wiceprezes ds. operacyjnych PGNiG TERMIKA. – Stawiamy na nowoczesne rozwiązania. Jesteśmy na etapie przekształcania Elektrociepłowni Pruszków w zakład oparty o nisko- i zeroemisyjne źródła paliw. Każda kolejna podpisana umowa z wykonawcami przybliża nas do tego celu. Już teraz w zakładzie powstaje kotłownia gazowo-olejowa, a niedługo ruszy budowa silników gazowych oraz towarzyszącej im maszynowni, a to nie koniec naszych planów względem tego zakładu.

Kogeneracja w Elektrociepłowni w Pruszkowie

Maszynownia będzie wyposażona w silniki gazowe o mocy elektrycznej 12MW i cieplnej 12MW. Silniki te pozwolą na zastąpienie części obecnie eksploatowanych w Elektrociepłowni Pruszków źródeł produkcji energii elektrycznej i ciepła opartych na węglu.

PGNiG TERMIKA współpracuje już z konsorcjum firm Instal Warszawa S.A. (lider konsorcjum) oraz Energy Solutions Sp. z o.o. (partner konsorcjum) przy innym projekcie zlokalizowanym w Elektrociepłowni Pruszków: w kwietniu br. drogą przetargu konsorcjum zostało wykonawcą umowy na wybudowanie kotłowni gazowo-olejowej, która będzie pełnić funkcję rezerwowego oraz szczytowego źródła ciepła.

W kolejnych latach planowane są dalsze inwestycje w Elektrociepłowni Pruszków, polegające na sukcesywnym zastępowaniu dotychczasowych instalacji wytwórczych nowymi źródłami. W rezultacie nastąpi poprawa efektywności produkcji oraz ograniczenie wpływu zakładu na środowisko.

Kolejny projekt inwestycyjny PGNiG TERMIKA

PGNiG TERMIKA prowadzi ambitny program modernizacyjny, dzięki któremu część kotłów węglowych zostanie zastąpiona silnikami gazowymi czy kotłami na biomasę. W Ciepłowni Kawęczyn powstanie kotłownia gazowo-olejowa, w Elektrociepłowni Pruszków silniki gazowe i kocioł na biomasę, w Elektrociepłowni Żerań blok gazowo-parowy i podobny w Elektrociepłowni Siekierki. A to tylko część inwestycji w niskoemisyjne źródła paliw, realizowanych w całym kraju. O działaniach PGNiG TERMIKA na rzecz poprawy jakości powietrza w miastach pisaliśmy w artykule: „Jak poprawić jakość powietrza w miastach?” na stronie ptez.pl.

Materiał opracowany we współpracy z PGNiG TERMIKA