Kontakt

Polskie Towarzystwo
Elektrociepłowni Zawodowych

ul. Krucza 6/14
00-950 Warszawa
skr. poczt. 441

NIP: 526-10-01-892

Kontakt:
tel. (22) 693 23 68
tel. (22) 522 42 43
tel. (22) 621 02 81 w. 243
e-mail: sekretariat@ptez.com.pl

Księgowość: 
tel. (22) 522 44 54 
tel. (22) 621 02 81 w. 454, 463
e-mail: j.ochlik@ptez.com.pl

 

Mapa niedostępna