Kawa z Kogeneracją

Kawa z Kogeneracją, jako nowa inicjatywa PTEZ skierowana do mediów, to cykl „spotkań” z ekspertami i przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, na temat aktualnych wyzwań stojących przed branżą ciepłowniczą i elektroenergetyczną, a także przestrzeń do prezentacji aktywności PTEZ.

Celem KzK jest stworzenie przestrzeni do dialogu pomiędzy przedstawicielami świata mediów i ekspertami Towarzystwa nt. funkcjonowania branży ciepłowniczej i elektroenergetycznej, działalności zrzeszonych przedsiębiorstw, zmian w prawie istotnych z punktu widzenia sektora, jak i całokształtu gospodarki.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych zainicjowało nowe forum wymiany wiedzy eksperckiej i doświadczeń przedstawicieli branży z dziennikarzami. Spotkania, w ramach cyklu Kawa z Kogeneracją, są okazją do podzielenia się fachową wiedzą na temat branży, jej aktualnej sytuacji i kluczowych wyzwań stojących przed firmami tego sektora gospodarki.


 

29 maja 2020 r. | Wystartował projekt Kawa z Kogeneracją

Za nami pierwsze spotkanie nowego cyklu Kawa z Kogeneracją. Inicjatywa PTEZ skierowana jest do przedstawicieli świata mediów. W ramach projektu organizowane będą tematyczne rozmowy z ekspertami i przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. W inauguracyjnym spotkaniu udział wzięli: Wojciech Dąbrowski – Prezesa PTEZ i PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz Adam Tywoniuk – członek zarządu PTEZ i Dyrektor Pionu Regulacji w PGE Polskiej Grupie Energetycznej.