Kawa z Kogeneracją

Kawa z Kogeneracją, jako nowa inicjatywa PTEZ skierowana do mediów, to cykl „spotkań” z ekspertami i przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, na temat aktualnych wyzwań stojących przed branżą ciepłowniczą i elektroenergetyczną, a także przestrzeń do prezentacji aktywności PTEZ.

Celem KzK jest stworzenie przestrzeni do dialogu pomiędzy przedstawicielami świata mediów i ekspertami Towarzystwa nt. funkcjonowania branży ciepłowniczej i elektroenergetycznej, działalności zrzeszonych przedsiębiorstw, zmian w prawie istotnych z punktu widzenia sektora, jak i całokształtu gospodarki.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych zainicjowało nowe forum wymiany wiedzy eksperckiej i doświadczeń przedstawicieli branży z dziennikarzami. Spotkania, w ramach cyklu Kawa z Kogeneracją, są okazją do podzielenia się fachową wiedzą na temat branży, jej aktualnej sytuacji i kluczowych wyzwań stojących przed firmami tego sektora gospodarki.


 

12 stycznia 2022 r. | Kogeneracja ze wsparciem. Trwają prace nad Strategią dla ciepłownictwa

12 stycznia odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Kawa z Kogeneracją”. Tematyka wideokonferencji z udziałem dziennikarzy, przedstawiciela przedsiębiorstwa-członka Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PGE Energia Ciepła) oraz przedstawiciela administracji rządowej (Departamentu Ciepłownictwa MKiŚ) koncentrowała się wokół kwestii funkcjonowania obecnego systemu wsparcia kogeneracji, jak również opracowywanej Strategii dla ciepłownictwa.


 

19 październik 2021 r. | W trosce o czyste powietrze w miastach

We wtorek 19 października odbyło się kolejne spotkanie "Kawa z Kogeneracją". Gośćmi cyklu zainicjowanego przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych byli przedstawiciele przedsiębiorstw ciepłowniczych: Fortum Power and Heat Polska i Veolia Energia Poznań oraz administracji samorządowej: Urzędu Miejskiego we Wrocławiu i Urzędu Miasta w Poznaniu.


 

26 sierpnia 2021 r. | Jak zmodernizować ciepłownictwo w Polsce do OZE? NCBR ma plan

W spotkaniu z dziennikarzami branżowymi, które odbyło się z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, uczestniczyli: Wojciech Racięcki – dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Aneta Więcka – doradca strategiczny z Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w NCBR, kierownik projektu „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym".


 

31 maja 2021 r. | Ciepłownictwo w dialogu z młodymi. Stawiamy na edukację

W ostatni poniedziałek maja odbyło się koleje spotkanie w ramach cyklu „Kawa z Kogeneracją”. Temat wideokonferencji z udziałem dziennikarzy i przedstawicieli przedsiębiorstw-członków Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych brzmiał „Edukacja na rzecz klimatu”. Rozmowy uczestników spotkania koncentrowały się wokół roli firm energetycznych i ciepłowniczych w edukacji na temat zmian klimatu i zwiększaniu świadomości społecznej, dotyczącej produkcji energii elektrycznej i ciepła.


 

26 kwietnia 2021 r. | Inwestycje na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku. Kwietniowa Kawa z Kogeneracją za nami

Kilkanaście dni po decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A., które wyraziło zgodę na realizację budowy elektrociepłowni gazowo-parowej Nowa EC Czechnica, gościem spotkania Kawa z Kogeneracją był prezes Spółki – Andrzej Jedut. W trakcie wideokonferencji z udziałem dziennikarzy branżowych rozmawialiśmy o zaawansowaniu projektu w Siechnicach, jak również wyzwaniach stojących przed wytwórcami ciepła i aglomeracją wrocławską w kontekście dążenia do neutralności klimatycznej.


 

23 lutego 2021 r. | Nowe inwestycje w kogenerację tematem kolejnej „Kawy z Kogeneracją”

Dla branży ciepłowniczej początek bieżącego roku wiązał się m.in. z przyjęciem przez Radę Ministrów strategii Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Ten temat był jednym z zagadnień poruszonych podczas kolejnego spotkania z cyklu „Kawa z Kogeneracją”, organizowanego z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.


 

12 stycznia 2021 r. | Gaz fundamentem transformacji energetycznej

Kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z Kogeneracją” za nami. Na progu nowego roku zaprosiliśmy dziennikarzy do rozmowy o perspektywach rozwoju sektora elektroenergetycznego i wyzwaniach stojących przed branżą ciepłowniczą. Gościem specjalnym spotkania był prezes PGNiG TERMIKA – Paweł Stańczyk.


 

15 grudnia 2020 r. | Jak "zazielenić" polskie ciepłownictwo? Kolejna "Kawa z Kogeneracją" za nami

15 grudnia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z Kogeneracją” z udziałem przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, podczas którego rozmawiano m.in. o implementacji kluczowej dla branży Dyrektywy RED II i związanych z nią zadaniach stojących przed przedsiębiorstwami ciepłowniczymi.


 

23 października 2020 r. | O Zielonym Ładzie i transformacji energetycznej dyskutowaliśmy podczas Kawy z Kogeneracją

Za nami kolejne spotkanie z cyklu Kawa z Kogeneracją, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, w którym wzięli udział Sławomir Burmann, doradca prezesa zarządu, Veolia Energia Polska oraz wiceprezes zarządu PTEZ i Małgorzata Mika-Bryska, dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych, Veolia Energia Polska oraz przewodnicząca zespołu PTEZ ds. europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej. Tematem wirtualnego spotkania z dziennikarzami była strategia Europejskiego Zielonego Ładu i jej wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw ciepłowniczych w naszym kraju, w perspektywie transformacji energetycznej najbliższych kilkunastu lat. 


 

29 maja 2020 r. | Wystartował projekt Kawa z Kogeneracją

Za nami pierwsze spotkanie nowego cyklu Kawa z Kogeneracją. Inicjatywa PTEZ skierowana jest do przedstawicieli świata mediów. W ramach projektu organizowane będą tematyczne rozmowy z ekspertami i przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. W inauguracyjnym spotkaniu udział wzięli: Wojciech Dąbrowski – Prezesa PTEZ i PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz Adam Tywoniuk – członek zarządu PTEZ i Dyrektor Pionu Regulacji w PGE Polskiej Grupie Energetycznej.