Kawa z Kogeneracją

Kawa z Kogeneracją, jako nowa inicjatywa PTEZ skierowana do mediów, to cykl „spotkań” z ekspertami i przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, na temat aktualnych wyzwań stojących przed branżą ciepłowniczą i elektroenergetyczną, a także przestrzeń do prezentacji aktywności PTEZ.

Celem KzK jest stworzenie przestrzeni do dialogu pomiędzy przedstawicielami świata mediów i ekspertami Towarzystwa nt. funkcjonowania branży ciepłowniczej i elektroenergetycznej, działalności zrzeszonych przedsiębiorstw, zmian w prawie istotnych z punktu widzenia sektora, jak i całokształtu gospodarki.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych zainicjowało nowe forum wymiany wiedzy eksperckiej i doświadczeń przedstawicieli branży z dziennikarzami. Spotkania, w ramach cyklu Kawa z Kogeneracją, są okazją do podzielenia się fachową wiedzą na temat branży, jej aktualnej sytuacji i kluczowych wyzwań stojących przed firmami tego sektora gospodarki.


 

19 październik 2021 r. | W trosce o czyste powietrze w miastach

We wtorek 19 października odbyło się kolejne spotkanie "Kawa z Kogeneracją". Gośćmi cyklu zainicjowanego przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych byli przedstawiciele przedsiębiorstw ciepłowniczych: Fortum Power and Heat Polska i Veolia Energia Poznań oraz administracji samorządowej: Urzędu Miejskiego we Wrocławiu i Urzędu Miasta w Poznaniu.


 

26 sierpnia 2021 r. | Jak zmodernizować ciepłownictwo w Polsce do OZE? NCBR ma plan

W spotkaniu z dziennikarzami branżowymi, które odbyło się z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, uczestniczyli: Wojciech Racięcki – dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Aneta Więcka – doradca strategiczny z Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w NCBR, kierownik projektu „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym".


 

31 maja 2021 r. | Ciepłownictwo w dialogu z młodymi. Stawiamy na edukację

W ostatni poniedziałek maja odbyło się koleje spotkanie w ramach cyklu „Kawa z Kogeneracją”. Temat wideokonferencji z udziałem dziennikarzy i przedstawicieli przedsiębiorstw-członków Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych brzmiał „Edukacja na rzecz klimatu”. Rozmowy uczestników spotkania koncentrowały się wokół roli firm energetycznych i ciepłowniczych w edukacji na temat zmian klimatu i zwiększaniu świadomości społecznej, dotyczącej produkcji energii elektrycznej i ciepła.


 

26 kwietnia 2021 r. | Inwestycje na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku. Kwietniowa Kawa z Kogeneracją za nami

Kilkanaście dni po decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A., które wyraziło zgodę na realizację budowy elektrociepłowni gazowo-parowej Nowa EC Czechnica, gościem spotkania Kawa z Kogeneracją był prezes Spółki – Andrzej Jedut. W trakcie wideokonferencji z udziałem dziennikarzy branżowych rozmawialiśmy o zaawansowaniu projektu w Siechnicach, jak również wyzwaniach stojących przed wytwórcami ciepła i aglomeracją wrocławską w kontekście dążenia do neutralności klimatycznej.


 

23 lutego 2021 r. | Nowe inwestycje w kogenerację tematem kolejnej „Kawy z Kogeneracją”

Dla branży ciepłowniczej początek bieżącego roku wiązał się m.in. z przyjęciem przez Radę Ministrów strategii Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Ten temat był jednym z zagadnień poruszonych podczas kolejnego spotkania z cyklu „Kawa z Kogeneracją”, organizowanego z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.


 

12 stycznia 2021 r. | Gaz fundamentem transformacji energetycznej

Kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z Kogeneracją” za nami. Na progu nowego roku zaprosiliśmy dziennikarzy do rozmowy o perspektywach rozwoju sektora elektroenergetycznego i wyzwaniach stojących przed branżą ciepłowniczą. Gościem specjalnym spotkania był prezes PGNiG TERMIKA – Paweł Stańczyk.


 

15 grudnia 2020 r. | Jak "zazielenić" polskie ciepłownictwo? Kolejna "Kawa z Kogeneracją" za nami

15 grudnia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z Kogeneracją” z udziałem przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, podczas którego rozmawiano m.in. o implementacji kluczowej dla branży Dyrektywy RED II i związanych z nią zadaniach stojących przed przedsiębiorstwami ciepłowniczymi.


 

23 października 2020 r. | O Zielonym Ładzie i transformacji energetycznej dyskutowaliśmy podczas Kawy z Kogeneracją

Za nami kolejne spotkanie z cyklu Kawa z Kogeneracją, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, w którym wzięli udział Sławomir Burmann, doradca prezesa zarządu, Veolia Energia Polska oraz wiceprezes zarządu PTEZ i Małgorzata Mika-Bryska, dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych, Veolia Energia Polska oraz przewodnicząca zespołu PTEZ ds. europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej. Tematem wirtualnego spotkania z dziennikarzami była strategia Europejskiego Zielonego Ładu i jej wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw ciepłowniczych w naszym kraju, w perspektywie transformacji energetycznej najbliższych kilkunastu lat. 


 

29 maja 2020 r. | Wystartował projekt Kawa z Kogeneracją

Za nami pierwsze spotkanie nowego cyklu Kawa z Kogeneracją. Inicjatywa PTEZ skierowana jest do przedstawicieli świata mediów. W ramach projektu organizowane będą tematyczne rozmowy z ekspertami i przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. W inauguracyjnym spotkaniu udział wzięli: Wojciech Dąbrowski – Prezesa PTEZ i PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz Adam Tywoniuk – członek zarządu PTEZ i Dyrektor Pionu Regulacji w PGE Polskiej Grupie Energetycznej.