Jan Pic. Innowacje w energetyce i ciepłownictwie zgodnie z trendami nowych regulacji

Jan Pic - Wiceprezes Zarządu Veolia Energia Poznań. Rozmowa nagrana podczas II Kongresu Kogeneracji, w ramach projektu Transformacja 2050.

Więcej informacji o inicjatywie na stronie: https://transformacja2050.pl/ 
Więcej informacji o II Kongresie Kogeneracji na stronie: https://kongreskogeneracji.pl/