Jaka przyszłość ciepłownictwa? PTEZ partnerem Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2023

Sezon grzewczy dobiegł końca. Jednak nadal trwa dyskusja na temat bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii w naszym kraju, w obliczu kryzysu energetycznego i wojny w Ukrainie. Stąd PTEZ wyszło z inicjatywą organizacji panelu na temat transformacji ciepłownictwa w Polsce, podczas kolejnej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, która odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia w Katowicach

Bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej do odbiorców pozostaje dla przedsiębiorstw branżowych kluczowym zadaniem. Równocześnie stają one przed wyzwaniem dynamicznej transformacji i dostosowania się do wymogów polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Dlatego tak ważna jest debata o przyszłości sektora elektroenergetycznego i sposobów na skuteczne realizowanie niezbędnych przedsięwzięć inwestycyjnych, również w obliczu spowolnienia gospodarczego czy perturbacji w globalnej gospodarce.

Podczas panelu pn. „Transformacja ciepłownictwa”, eksperci reprezentujący administracją rządową, instytucje europejskie, przedsiębiorstwa branżowe i organizacje sektorowe będą dyskutować na temat czynników determinujących tempo i kierunek zmian w ciepłownictwie systemowym w UE i w Polsce. Podczas debaty nie zabraknie miejsca na ocenę wpływu projektowanych, w ramach pakietu „Fit for 55”, regulacji UE na zmiany w polskim ciepłownictwie, które charakteryzuje się swoistymi elementami, determinującymi jego dalszy rozwój i stabilne funkcjonowanie. Stąd tak ważne jest uwzględnienie lokalnych uwarunkowań przy tworzeniu ram prawnych polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej.

– Będziemy rozmawiać z decydentami, ekspertami i przedstawicielami branży na temat tego, w jaki sposób realizować i finansować transformację energetyczną, ale również poruszać temat technologii, które umożliwią dekarbonizację dużych systemów ciepłowniczych – podkreśla Dorota Jeziorowska, dyrektor PTEZ. – Jako organizacja, aktywnie działająca na rzecz branży, liczymy na otwarty dialog wokół sector coupling czy wykorzystania nadwyżek energii elektrycznej z OZE w ciepłownictwie systemowym. Nie bez znaczenia pozostają dla nas kwestie finansowania inwestycji i redukcji negatywnych społecznych skutków transformacji.