II Kongres Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym

W Kazimierzu Dolnym odbywa się II Kongres Kogeneracji. W dniach 30 sierpnia-1 września eksperci, przedstawiciele branży energetycznej i ciepłownictwa, samorządowcy, politycy i naukowcy dyskutują na temat kierunków i wyzwań stojących przed sektorem elektroenergetycznym w naszym kraju. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ).

Do Kazimierza Dolnego przyjechało ponad 100 ekspertów: przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, menadżerów przedsiębiorstw energetycznych oraz naukowców, aby wspólnie dyskutować na temat wyzwań, przed jakimi stoi branża energetyczna i ciepłownicza.

– To niezmiernie ważne, że w tak wyjątkowym dla całej gospodarki czasie; obfitującym w szereg wyzwań, możemy spotkać się i rozmawiać na temat przyszłości kogeneracji, perspektyw jej rozwoju, sytuacji w branży ciepłowniczej i sektorze elektroenergetycznym – podkreślił Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. – Bardzo cieszy mnie przyjęcie zaproszenia do udziału w Kongresie przedstawicieli rządu, ponieważ to oni na co dzień podejmują starania w zakresie stworzenia i utrzymania odpowiedniego otoczenia regulacyjnego, a także zapewnienia właściwego funkcjonowania i rozwoju w poszczególnych obszarach działalności sektora elektrociepłowniczego. W najbliższym czasie czeka nas dużo pracy w ramach procesów związanych z procedowaniem na forum Unii Europejskiej pakietu legislacyjnego „Fit for 55” – wierzę, że wnioski z tegorocznego Kongresu będą przydatne przy formułowaniu postulatów strony polskiej w tym procesie.

Do Kazimierza Dolnego, przyjechali także menadżerowie czołowych polskich przedsiębiorstw energetycznych i naukowcy z kluczowych ośrodków akademickich.

Tegoroczny Kongres składa się z czterech paneli dyskusyjnych, z udziałem przedstawicieli branży, samorządowców, administracji rządowej i świata nauki. Podczas II Kongresu Kogeneracji w dyskusjach panelowych poruszone zostaną tematy:

  • nowego modelu Rynku Ciepła w Polsce,
  • strategii Europejskiego Zielonego Ładu i perspektyw rozwoju kogeneracji do 2050 r.,
  • roli kogeneracji w zadaniach gmin i jednostek samorządu terytorialnego,
  • zastosowania nowoczesnych technologii w kogeneracji.

Podczas inauguracji cyklu debat głos zabrał minister Artur Soboń – sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Podkreślił wpływ procesu transformacji energetycznej na rozwój polskiej gospodarki, zwracając uwagę na znaczenie bliskiej współpracy przedstawicieli przedsiębiorstw branżowych, administracji rządowej i samorządowej w osiągnięciu przez Polskę i państwa członkowskie Unii Europejskiej neutralności klimatycznej.

Pierwszego dnia Kongresu odbyły się uroczyste obchody 30-lecia Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, podczas których podsumowano dotychczasowe trzy dekady działalności i honorując osoby zasłużone dla organizacji. Zgodnie z tradycją Kongresu Kogeneracji, wręczono statuetkę „Przyjaciel Kogeneracji”, którą w tym roku odebrał prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat z Katedry Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Więcej informacji o II Kongresie Kogeneracji można znaleźć na stronie http://www.kongreskogeneracji.pl i na profilu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych na Twitterze (@kogeneracjaPTEZ).