Donata Nowak. Sytuacja drobnych przedsiębiorstw ciepłowniczych a zmiany na rynku energii

Donata Nowak - Dyrektor Dep. Efektywności Energetycznej i Kogeneracji w Urzędzie Regulacji Energetyki. Sytuacja drobnych przedsiębiorstw ciepłowniczych a zmiany na rynku energii.

Więcej informacji o inicjatywie na stronie: https://transformacja2050.pl/
Więcej informacji o II Kongresie Kogeneracji na stronie: https://kongreskogeneracji.pl/