Aktualności

Nowelizacja ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
13 | 05 | 2020
W dniu 13 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 843). Zmienione ww. ustawą przepisy art. 18 ust. 4 oraz art. 44 ust. 4 ustawy o promowa ...
Więcej
Nowy zarząd PGNiG Termika
12 | 05 | 2020
Nowym prezesem PGNiG Termika został Paweł Stańczyk. Rada Nadzorcza spółki na stanowiska wiceprezesów i członków zarządu powołała również: Jarosława Głowackiego – członka Zarządu, Wiceprezesa ds. technicznych i Jarosława Maślanego – członka Zarządu, Wiceprezesa ...
Więcej
Bezpieczeństwo w ciepłownictwie w dobie pandemii
11 | 05 | 2020
Od początku epidemii koronawirusa we wszystkich firmach zajmujących się produkcją energii elektrycznej i ciepła wdrożono procedury, pozwalające na dalsze, niezakłócone funkcjonowanie firm w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równocześnie odbiorcy końcowi mogą z uwagą śledzić, jak ważne ...
Więcej
Skutek uboczny koronawirusa - spadek emisji CO2. Czy wystarczy, by Polska sprostała nowemu Prawu Klimatycznemu?
27 | 04 | 2020
Co łączy Polskę i Chiny? Wyzwania zdrowotne! I nie chodzi jedynie o koronawirusa, ale o wyzwania związane z chorobami spowodowanymi nadmiernymi emisjami CO2. Paradoksalnie obecnie jedno zagrożenie redukuje drugie, na co wskazują dane agencji Bloomberg. Jednak nawet gdyby koronawirus spowodował w Pol ...
Więcej
Branża ciepłownicza również walczy z koronawirusem
17 | 04 | 2020
W obliczu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa kluczowe znaczenie dla państwa i obywateli ma nie tylko sprawnie działający system opieki zdrowotnej. Niemniej istotne jest prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury krytycznej, w tym przedsiębiorstw branży elektroenergetycznej i ciepłowniczej. Po ...
Więcej
Trzech nowych członków dołącza do PTEZ
14 | 04 | 2020
W obliczu dynamicznej sytuacji w sektorze elektroenergetycznym współpraca przedsiębiorstw ma olbrzymie znaczenie dla dalszego rozwoju i stabilnego funkcjonowania całej branży. Dlatego też z roku na roku rośnie rola organizacji, zrzeszających przedstawicieli energetyki i ciepłownictwa. W ostat ...
Więcej
Jak Europejski Zielony Ład wpłynie na kogenerację?
24 | 03 | 2020
Coraz więcej miejsca w debacie europejskiej zajmują plany Komisji, dotyczące programu Europejskiego Zielonego Ładu. Plany Brukseli z uwagą śledzą przedstawiciele elektroenergetyki i ciepłownictwa. Głos w sprawie propozycji wstępnych, zawartych w komunikacie Komisji Europejskiej, zajęło ró ...
Więcej
Efektywność, niskoemisyjność, zmiana miksu paliwowego. Jakie zmiany czekają ciepłownictwo?
12 | 03 | 2020
Transformacja nieefektywnych systemów ciepłowniczych, zmiana struktury paliwowej, uporządkowanie rynku ciepła - to trzy najważniejsze wyzwania stojące przed branżą ciepłowniczą w najbliższym czasie. Polska na tle krajów Unii Europejskiej z uwagi na swój stosunkowo chłodny kl ...
Więcej
Przed nami II Kongres Kogeneracji
26 | 02 | 2020
W dniach 19-21 października, w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą spotkają się eksperci, przedstawiciele branży elektroenergetycznej, administracji rządowej i samorządowej, świata nauki oraz biznesu. Już po raz drugi Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych organizuje Kongres Kogeneracji, w tra ...
Więcej
Wojciech Dąbrowski Prezesem Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej
21 | 02 | 2020
Nowym prezesem Polskiej Grupy Energetycznej został Wojciech Dąbrowski, który wcześniej kierował spółką PGE Energia Ciepła. Od dwóch kadencji W. Dąbrowski pełni również funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. Wojciech Dąbrowski to ekspert w o ...
Więcej