Aktualności

Mechanizmy wsparcia rozwoju kogeneracji | Raport o kogeneracji w ciepłownictwie
20 | 12 | 2019
Kogeneracja jest najbardziej efektywnym sposobem wytwarzania energii – zarówno z powodu oszczędności paliwa pierwotnego i efektywności energetycznej, jak i ze względów środowiskowych. Charakterystyka pracy w kogeneracji (zmienne zapotrzebowanie na ciepło) powoduje jednak, że wy ...
Więcej
Przed nami pierwsza aukcja kogeneracyjna
13 | 12 | 2019
Już 17 grudnia rozpocznie się pierwsza aukcja na premię kogeneracyjną (Combined Heat and Power, CHP). Szczegółowe informacje na temat przebiegu całego procesu można znaleźć na stronie Urzędu Regulacji Energetyki, gdzie dostępne są również formularze dla podmiotów zainteresowanyc ...
Więcej
Wizyta studyjna dla przedstawicieli świata mediów w EC Siekierki
11 | 12 | 2019
Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych wspólnie z PGNiG Termika zorganizowało spotkanie dla przedstawicieli świata mediów w Elektrociepłowni Siekierki. Podczas wizyty zaprezentowano dziennikarzom informacje na temat inwestycji kogeneracyjnych w naszym kraju oraz modernizacjach ...
Więcej
"Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. - strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego" (PEP2040)
06 | 12 | 2019
Przed kilkunastoma dniami przedstawiono zaktualizowany i rozszerzony projekt dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r. – strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego” (PEP2040). Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. (projekt) wskazuje kierunki długookresowych działa ...
Więcej
Kogeneracja a czyste powietrze w Polsce | Raport o kogeneracji w ciepłownictwie
26 | 11 | 2019
Poprawa jakości powietrza w Polsce stała się priorytetem oraz istotnym przedmiotem debaty publicznej. Równocześnie znacznie zwiększyła się wiedza o tym, jak niebezpieczny jest smog i jakie są jego przyczyny. W przeszłości z sektora energetyki i przemysłu pochodziło najwięcej zanieczyszczeń ...
Więcej
Kilka słów o kogeneracji | Raport o kogeneracji w ciepłownictwie
18 | 11 | 2019
Kogeneracja to wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym. Dzięki temu proces ten jest efektywny zarazem energetycznie i ekologicznie. Kogeneracja jest technologią, która obejmuje wiele różnych rozwiązań technologicznych. To sprawia między innymi, że ...
Więcej
Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych zaprezentowało Raport o kogeneracji w ciepłownictwie
04 | 10 | 2019
Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) i Ministerstwo Energii zaprezentowało Raport o kogeneracji w ciepłownictwie. Eksperci PTEZ dokonali bilansu branży ciepłowniczej w przededniu rozpoczęcia sezonu grzewczego. Wskazali kluczowe wyzwania w rozwoju kogeneracji w Polsce ...
Więcej
Raport o kogeneracji w ciepłownictwie
02 | 10 | 2019
Szanowni Państwo, Jesteśmy świadkami dynamicznych zmian w polskiej energetyce i ciepłownictwie, które wynikają z transformacji sektora i konieczności dostosowania się do nowych wymogów rynkowych, prawnych i środowiskowych. Kogeneracja w Polsce musi stawić czoła wielu wyzwaniom, s ...
Więcej
[KOMENTARZ] Trzy z sześciu rozporządzeń do ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wchodzą w życie
16 | 09 | 2019
21 sierpnia 2019 roku Minister Energii podpisał trzy (z sześciu) aktów wykonawczych (rozporządzeń) do ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji: 1) rozporządzenie w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w ro ...
Więcej
Przyszłość kogeneracji. Echa I Kongresu Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym
29 | 08 | 2019
Nie milkną echa I Kongresu Kogeneracji, który ponad półtora miesiąca temu odbył się w Kazimierzu Dolnym. W dniach 4-6 czerwca gościliśmy przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, ekspertów, naukowców, przedstawicieli branży energetycznej i ciepłowniczej, któ ...
Więcej