Aktualności

Jak Europejski Zielony Ład wpłynie na kogenerację?
24 | 03 | 2020
Coraz więcej miejsca w debacie europejskiej zajmują plany Komisji, dotyczące programu Europejskiego Zielonego Ładu. Plany Brukseli z uwagą śledzą przedstawiciele elektroenergetyki i ciepłownictwa. Głos w sprawie propozycji wstępnych, zawartych w komunikacie Komisji Europejskiej, zajęło ró ...
Więcej
Efektywność, niskoemisyjność, zmiana miksu paliwowego. Jakie zmiany czekają ciepłownictwo?
12 | 03 | 2020
Transformacja nieefektywnych systemów ciepłowniczych, zmiana struktury paliwowej, uporządkowanie rynku ciepła - to trzy najważniejsze wyzwania stojące przed branżą ciepłowniczą w najbliższym czasie. Polska na tle krajów Unii Europejskiej z uwagi na swój stosunkowo chłodny kl ...
Więcej
Przed nami II Kongres Kogeneracji
26 | 02 | 2020
W dniach 19-21 października, w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą spotkają się eksperci, przedstawiciele branży elektroenergetycznej, administracji rządowej i samorządowej, świata nauki oraz biznesu. Już po raz drugi Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych organizuje Kongres Kogeneracji, w tra ...
Więcej
Wojciech Dąbrowski Prezesem Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej
21 | 02 | 2020
Nowym prezesem Polskiej Grupy Energetycznej został Wojciech Dąbrowski, który wcześniej kierował spółką PGE Energia Ciepła. Od dwóch kadencji W. Dąbrowski pełni również funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. Wojciech Dąbrowski to ekspert w o ...
Więcej
Transformacja energetyczna a ciepłownictwo. Rozmowa z Małgorzatą Miką-Bryską
20 | 02 | 2020
Jesteśmy świadkami postępującej transformacji sektora energetycznego. Obecnie uczestniczymy w kształtowaniu się wizji rozwoju polskiej energetyki w perspektywie najbliższych dziesięcioleci. Rozmowa z Małgorzatą Miką-Bryską – Przewodniczącą Zespołu PTEZ ds. europejskiej polityki klimatyczno-ene ...
Więcej
Pierwsze aukcje i nabory na premie kogeneracyjne i kogeneracyjne indywidualne rozstrzygnięte
06 | 02 | 2020
Urząd Regulacji Energetyki rozstrzygnął pierwszą aukcję dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji. W efekcie przyznane zostały dopłaty w postaci tzw. premii kogeneracyjnej na łączną sumę prawie 308 mln zł. Pierwsza aukcja kogeneracyjna trwała od 17 do 20 grudnia 2019 r. Obejmowała sprzedaż energii ...
Więcej
MAP przekazało do Komisji Europejskiej Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu
06 | 02 | 2020
31 grudnia Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) przekazało do Komisji Europejskiej (KE) „Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Przygotowanie tego dokumentu wynikało z obowiązku nałożonego na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzeniem Par ...
Więcej
Najważniejsze wyzwania przed sektorem ciepłowniczym. Rozmowa z Prezesem PTEZ
28 | 01 | 2020
O wyzwaniach stojących przed ciepłownictwem i kierunkach działania przedsiębiorstw ciepłowniczych w 2020 r., rozmawiamy z Prezesem PTEZ – Wojciechem Dąbrowskim. W roku 2019 jednym z najważniejszych tematów debaty publicznej były zmiany klimatyczne i podejmowanie działań na rzecz redu ...
Więcej
Mechanizmy wsparcia rozwoju kogeneracji | Raport o kogeneracji w ciepłownictwie
20 | 12 | 2019
Kogeneracja jest najbardziej efektywnym sposobem wytwarzania energii – zarówno z powodu oszczędności paliwa pierwotnego i efektywności energetycznej, jak i ze względów środowiskowych. Charakterystyka pracy w kogeneracji (zmienne zapotrzebowanie na ciepło) powoduje jednak, że wy ...
Więcej
Przed nami pierwsza aukcja kogeneracyjna
13 | 12 | 2019
Już 17 grudnia rozpocznie się pierwsza aukcja na premię kogeneracyjną (Combined Heat and Power, CHP). Szczegółowe informacje na temat przebiegu całego procesu można znaleźć na stronie Urzędu Regulacji Energetyki, gdzie dostępne są również formularze dla podmiotów zainteresowanyc ...
Więcej