30-lecie Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych

W Kazimierzu Dolnym, podczas II Kongresu Kogeneracji, uczczono jubileusz 30-lecia Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. Członkowie organizacji, zaproszeni goście, w tym przedstawiciele administracji rządowej uczestniczyli w wydarzeniu podsumowującym trzy dekady działalności organizacji.

Obchody 30-lecia otworzył prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych i prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski. Podkreślił znaczenie organizacji w procesie transformacji sektora elektroenergetycznego i branży ciepłowniczej na przestrzeni ostatnich lat. Zwrócił również uwagę na istotną rolę Towarzystwa w działaniach na rzecz tworzenia przyjaznego otoczenia prawnego dla ciepłownictwa i energetyki oraz kształtowania przestrzeni dialogu i współpracy pomiędzy przedstawicielami świata nauki, biznesu i administracji rządowej.

 Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych od 1991 roku odgrywa bardzo ważną rolę w tworzeniu nowoczesnego systemu elektroenergetycznego w Polsce, a także w zakresie kształtowania ram funkcjonowania rynku ciepła  podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes PTEZ.  Stanowimy wsparcie merytoryczne i eksperckie dla decydentów, świata nauki i biznesu w procesie transformacji gospodarczej naszego kraju, tworząc platformę do wymiany doświadczeń i poglądów w zakresie kluczowych dla sektora obszarów. Działalność Towarzystwa, w tym: podejmowane inicjatywy i realizowane projekty, to dowód na to jak ważną rolę odgrywa nasza organizacja w kształtowaniu przyjaznego otoczenia regulacyjnego, tworzenia sprawiedliwych zasad funkcjonowania rynków energii elektrycznej i ciepła.

W uroczystości podsumowującej 30 lat funkcjonowania PTEZ udział wzięli m.in: minister Jacek Ozdoba – sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, minister Artur Soboń – sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Rafał Gawin – prezes Urzędu Regulacji Energetyki. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele zarządu Towarzystwa, członkowie organizacji oraz menadżerowie czołowych przedsiębiorstw branżowych.

 Obecnie, za sprawą ogłoszenia przez Komisję Europejską pakietu „Fit for 55″, poziom wyzwań stojących przed sektorem został podniesiony do bezprecedensowego poziomu. Wierzę jednakże, że dotychczasowe doświadczenia, potencjał i kompetencje jakimi dysponuje Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, pozwolą wypracować rozwiązania pozwalające w jak najlepszy sposób wykorzystać szanse, jakie niesie transformacja energetyki, a wraz z nią systemów ciepłowniczych, których kluczowym elementem są jednostki wytwórcze. Stąd ze szczególną uwagą należy podejść do efektywnego zaplanowania inwestycji w najbliższym dziesięcioleciu, aby osiągnąć wymagane cele polityki klimatycznej i dokonać znaczącego przełomu technologicznego, pozwalającego sprostać wymaganiom odbiorców – podkreślił sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba.

– Transformacja energetyczna w Polsce stoi przed ogromnym wyzwaniem – to zmiany nie tylko na płaszczyźnie technologicznej, ale również w obszarze ekonomiki produkcji. Transformacja sektora ciepłownictwa jest szansą dla kogeneracji – technologii, która pozwala osiągać wysoką efektywność, przy jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła zapewniając stabilne źródło dla odbiorców. W procesie transformacji dużą rolę odgrywa bliska współpraca sektora ciepłownictwa systemowego, administracji rządowej i przedsiębiorstw technologicznych. To od skuteczności dialogu tych środowisk zależeć będzie tempo zmian i ich ostateczny efekt. Ciepłownictwo może stać się jednym z bardziej innowacyjnych sektorów gospodarki, tworząc nowe miejsca pracy. Tutaj warto podkreślić wyjątkową rolę takich przedsięwzięć jak Kongres Kogeneracji organizowany przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, które w tym roku obchodzi 30-lecie. Wielopodmiotowa wymiana doświadczeń i wiedzy na temat wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, może skutkować nowymi projektami modernizacyjnymi i inwestycyjnymi w tym obszarze – zaznacza sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Artur Soboń.

Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki podkreślił znaczenie kogeneracji w kontekście ochrony środowiska i jej rolę w transformacji energetycznej kraju. W ocenie regulatora trzy dekady działalności Towarzystwa, w tym promowanie produkcji energii i ciepła w skojarzeniu, wpisują się w wypełnianie strategicznych celów naszego kraju w obszarze polityki klimatyczno-energetycznej.

 Rozwój kogeneracji w Polsce potrzebuje nie tylko efektywnego systemu wsparcia inwestycyjnego, ale też innowacyjnego podejścia. Wyzwaniom tym nie uda się sprostać bez ludzi, którzy tworzą sektor i dysponują ogromną wiedzą i doświadczeniem. Dlatego inicjatywy podejmowane przez PTEZ, stwarzające forum wymiany poglądów w gronie teoretyków i praktyków, są niezwykle potrzebne w czasie, kiedy zarówno energetyka jak i ciepłownictwo stoją przed wieloma wyzwaniami związanymi z transformacją podyktowaną polityką klimatyczną, w tym zaostrzającymi się wymogami środowiskowymi – powiedział prezes URE.

Podczas uroczystości zaprezentowano film podsumowujący 30 lat działalności Towarzystwa. W trakcie wydarzenia uhonorowano 17 zasłużonych przedstawicieli PTEZ, doceniając ich pracę na rzecz organizacji i dziękując za działalność na rzecz promocji kogeneracji w Polsce. Wśród wyróżnionych znaleźli się:

 • Marian Augustyn
 • Marian Babiuch
 • Stanisław Błach
 • Sławomir Burmann
 • Wojciech Dąbrowski
 • Jacek Dreżewski
 • Waldemar Dunajewski
 • Piotr Górnik
 • Włodzimierz Kędziora
 • Arkadiusz Kosiel
 • Elżbieta Kowalewska
 • Eugeniusz Kuglarz
 • Małgorzata Mika-Bryska
 • Ewa Pulkowska
 • Janusz Ryk
 • Marian Strumiłło
 • Arkadiusz Szymański

Nieodłącznym elementem Kongresu Kogeneracji jest przyznanie statuetki „Przyjaciela Kogeneracji”. Wyróżnienie ma stanowić uhonorowanie osób zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju kogeneracji w naszym kraju. W 2019 r. tytułem „Przyjaciela Kogeneracji” uhonorowano ministra Krzysztofa Tchórzewskiego za zaangażowanie na rzecz promocji produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. W tym roku statuetka trafiła w ręce prof. dr hab. inż. Waldemara Kamrata z Katedry Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, który od lat podejmuje wysiłki, aby kogeneracja i efektywna produkcja energii elektrycznej i ciepła mogły rozwijać się w Polsce. Laudację na część wyróżnionego wygłosił Sławomir Burmann – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, doradca prezesa zarządu, Veolia Energia Polska

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych jest organizacją skupiającą elektrociepłownie produkujące w Polsce ciepło oraz chłód i energię elektryczną w kogeneracji. Celem Towarzystwa jest promocja wykorzystania i rozwój technologii kogeneracji, jako najbardziej wydajnego i bezpiecznego dla środowiska sposobu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, mającego ogromny wpływ na walkę ze zjawiskiem niskiej emisji i poprawę jakości powietrza w miastach.